easyfairs

Våra utställare

AXXOS Industrisystem AB

AXXOS Industrisystem AB

A 12

55463 JÖNKÖPING
Sweden
www.axxos.com

AXXOS Industrisystem AB har levererat lösningar för produktionsuppföljning och förbättringsarbete i snart 20 år och har kunder över hela världen.

– Vi ser ett allt större intresse inom svensk industri för att följa upp produktionen. I den globala konkurrens som många företag lever i idag är det viktigt att producera effektivt. Det gäller att ta tillvara på de resurser man har på bästa sätt och arbeta smart, säger Claes Gunnarsson, VD för AXXOS.

AXXOS utvecklar och säljer produktionsuppföljningssystem som mäter förluster och stopp i produktionen. Axxos OEE visar med hjälp av OEE/TAK-värdet tydligt hur väl en maskin eller utrustning utnyttjas och om det finns någon potential att få ut mer ur maskinen.

– Vi ser att förvånansvärt många stora företag kan ha dålig koll på sina tillverkningsprocesser. Där finns en väldig potential till effektivisering, säger Claes Gunnarsson.

AXXOS OEE är ett verktyg i den dagliga styrningen och i företagets förbättringsarbete. Kunderna finns i alla branscher inom tillverkningsindustrin. Alla företag oavsett storlek företag måste mäta sin produktivitet och hitta förluster för att kunna bli mer effektiva. Axxos kunder i allt från små företag till stora bolag som t.ex. Volvo Cars och ABB har gjort fantastiska produktivitetsförbättringar.

AXXOS hade ett riktigt starkt år 2016 med rekordomsättning. Januari 2017 är också den bästa månaden hittills för AXXOS.

– Att vi vinner allt fler affärer och ständigt tar nya marknadsandelar ser jag som ett kvitto på att Axxos OEE är mycket attraktivt och ligger i absolut framkant. Dialogen med våra kunder gör att systemet utvecklas kontinuerligt och kunderna kan känna sig trygga med att vi ligger steget före. Våra tjänster inom coachning och utbildning i LEAN har visat sig skapa goda förutsättningar för kunderna att göra stora produktivitetsförbättringar, säger Claes Gunnarsson.

Skapa förutsättningarna för effektiv och lönsam produktion!

Ta pulsen på er produktion med AXXOS OEE och lägg grunden för ett framgångsrikt förbättringsarbete!
Öka driftsäkerhet med API PRO Underhållssystem.
Satsning på Industri 4.0

AXXOS gick under slutet av förra året samman med API Maintenance Systems A/S i en satsning på global tillväxt och Industri 4.0. Båda parter ser sammangåendet som en möjlighet att bli en mer komplett leverantör inom system för driftsäkerhet och effektivisering.

– Vi kompletterar varandra utmärkt genom att API tillhandahåller ett mycket kompetent underhållssystem medan vår styrka är produktionsuppföljning och effektivisering. Båda systemen har fokus på att öka tillgängligheten och att hjälpa kunderna till en effektivare och lönsammare produktion, säger Claes Gunnarsson, VD AXXOS Industrisystem.

Ta pulsen på er produktion med AXXOS OEE och lägg grunden för ett framgångsrikt förbättringsarbete!

Öka driftsäkerhet med API PRO Underhållssystem.
Satsning på Industri 4.0

Träffa oss i Monter A 12 för att diskutera hur vi tillsammans kan hjälpa er att får ut mer av er produktionsanläggning!

Produkter

Produktnyheter

 • AXXOS Analyze - ett nytt och kraftfullt analysverktyg

  Axxos Analyze är ett verktyg för att enkelt och tydligt visualisera den insamlade produktionsdatan från Axxos OEE. Det är ett interaktivt redskap som har många fördelar jämfört med traditionella rapporter.


  Några funktioner och fördelar med Axxos Analyze:
  • Tydlig och enkel presentation av produktionsdata
  • Interaktiv analys av enskilda maskiner eller hela fabriken
  • Snabba utsökningar med minimala svarstider
  • Användarvänligt - mycket enkelt att komma igång
  • Klickbara rapporter
  • Spara eller skriv ut enskilda utsökningar
  • Möjlighet att export till Excel

  http://www.axxos.com/svenska/produkter/stopptidsup...