easyfairs

Våra utställare

Smc Pneumatics Sweden AB

Smc Pneumatics Sweden AB

B 03

14171 HUDDINGE
Sweden
www.smc.nu

SMC arbetar med industriell automation och är världens största tillverkare av pneumatiska komponenter. SMC är idag störst i världen när det gäller försäljning, utveckling och tillverkning av pneumatikkomponenter. Lösningarna skräddarsys för varje enskild bransch. Specialtillverkning erbjuds om produkten inte redan finns, oavsett mängd som efterfrågas. 90% av all tillverkning sker i egen regi, vilket gör att vi har full kontroll på hela produktionsprocessen. Det i sin tur leder till korta ledtider och snabb produktutveckling. En av de stora satsningarna hos SMC är på Energy Saving. Många företag inom den svenska industrin använder i dag pneumatik i sin produktion. Ofta finns stora möjligheter till energioptimeringar som snabbt ger goda effekter både i plånbok och i miljön.

Produkter

Produktnyheter

 • SY-konfiguratorn – SMC:s nya programvara speciellt utvecklad för ventilramper

  SMC har tagit fram en rad verktyg för att hjälpa dig att konfigurera produkter för dina behov, däribland SY-konfiguratorn.
  SY-konfiguratorn har utvecklats speciellt för konfigurering av ventilramper från vår nyligen lanserade magnetventilserie SY3000-7000.
  Det har aldrig varit enklare att skapa kompletta underlag för ventilramper med magnetventiler i olika storlekar.

  Programvaran omfattar dessutom ett antal tillbehör såsom exempelvis separat matning/avluftning av ventilplats och avstängningsmodul för enskild ventil och du kan välja att konfigurera upp din ramp med något av våra fältbussystem, tex. EX600, EX250 och EX260.

  Förutom all relevant data såsom dimensioner, vikt och ingående delar, får du även möjligheten att titta på rampen i 3D-format samt att ladda ner den i önskat CAD-format.
  Ladda ner programmet här:
  https://www.smc.eu/portal_ssl/WebContent/corporative/modules/software/sy/sel_series.jsp


  Mer information:
  Aniene Cading
  Product Launch Manager
  Tel: +46 708 60 20 61
  E-mail: anca@smc.nu

  https://www.mynewsdesk.com/se/smc/pressreleases/sy...

 • SMCs flödesmätare spar plats och energi

  Flödesövervakning är nödvändig för att främja energibesparing i produktionen. Med SMCs nya PFMC flödesmätare erbjuds en digital display i 3 färger för att få en bättre kontroll av normalläge för flödet.

  I den nya PFMC’n ges även ett betydligt bredare flödesområde. PFMC är programmeringsbar för egna gränser och färgmarkeringar efter önskemål. Displayen kan vridas i steg om 45° för att passa installationsförhållanden. Lätt att använda och platsbesparande då storleken har minskats med hela 74% jämfört med SMC’s tidigare modell PF2A.

  Mer information:
  Aniene Cading
  Product Launch Manager
  Tel: +46 708 60 20 61
  E-mail: anca@smc.nu

  https://www.mynewsdesk.com/se/smc/news/smcs-floede...

 • Strypbackventil med skala - för säkrare maskininstallationer

  Undvik felaktiga inställningar och besvärliga injusteringar med SMC’s nya strypbackventil med skala. Fönstret med sifferindikering för inställt flöde gör det enkelt att avläsa hastigheten på luftflödet.

  Som maskinbyggare måste man kunna säkerställa att det är rätt hastighet på de rörliga delarna i maskinen. Exempelvis ett sorteringsverk för sågverk kan ha mängder av cylindrar som behöver justeras in med lika hastighet mellan individer eller efter ett underhållsbyte. Strypbackventiler med skala från SMC gör inställningen enkel, snabb och avläsbar. Inställningen är lätt att dokumentera i manualer eller andra installationsanvisningar i samband med nyproduktion, underhåll eller vid senare efterjusteringar av driftprestanda för maskinen.
  Strypbackventilen erbjuder
  • Enkel avläsning från flera vinklar. Greppvänligt låsbart vred för enkel manövrering. (Färg indikerar strypfunktionens flödesriktning)
  • Ett fast stopp i stängd position. Antalet injusteringsvarv på vredet utgår alltid från samma position och därmed blir repeterbarheten
  till samma flödesinställning mycket noggrann.
  • Smidig låsfunktion. Enkel låsning av inställt flöde via tryck på vredet.


  Standardsortiment
  Förutom strypbackventil med skala erbjuder SMC även ett nytt stort standardsortiment av strypbackventiler som bygger på samma teknik och repeterbarhet. Skillnaden är enbart den visuella skalan där du justerar flödet.


  Mer information:
  Aniene Cading
  Product Launch Manager
  Tel: +46 708 60 20 61
  E-post: anca@smc.nu

  https://www.mynewsdesk.com/se/smc/pressreleases/st...

 • SMCs nya vakuumteknik ger säkrare hantering och energisnåla lösningar

  SMC lanserar nu flera nyheter inom vakuum och erbjuder därmed ett heltäckande sortiment. Genom egen produktion av samtliga produkter garanteras högsta kvalitet för alla delar av vakuumsystemet.De nya produkterna har tagits fram med syfte att förkorta underhållstider och skapa bättre lyftkraft och på så sätt minimera produktionsstopp och maximera lönsamhet.

  http://www.mynewsdesk.com/se/smc/pressreleases/smc...

 • Eliminera statisk elektricitet med joniseringsutrustning från SMC

  Statisk elektricitet kostar svensk industri miljonbelopp. Genom att undersöka förekomsten av statisk elektricitet skulle svensk industri kunna göra stora kostnadsbesparingar eftersom åtgärderna att eliminera den är så enkla.

  Många inser inte att det är just statisk elektricitet som är problemet när man får produktionsstörningar eller när elektroni¬ska produkter inte fungerar vid leverans. Eftersom problemet med statisk elektricitet är som störst när det är riktigt torrt kan skadlig statisk elektricitet variera beroende på väderlek. Därför är det ibland svårt att koppla ihop produktions¬störningar med statisk elektricitet.

  Enkel lösning
  SMC kan på ett enkelt sätt lösa dessa problem med vår effektiva utrustning för jonisering. En joniseringsstav och/eller munstycke eliminerar statisk laddning både på nära håll och upp till ett par meters avstånd.

  Joniseringsutrustning kan förenkla plastindustrins hantering av förpackningar vid produktion. Eller reducera elektriskt brus som riskerar slå ut styrsystem och minska risken för ESD-skador inom elektronik-halvledarindustrin. Livsmedelsindustrins förpackningshantering blir enklare genom att man tar bort risken för att damm och liknande vidhäftar i samband med tvätt av förpackningsmaterial och avjoniseringen skyddar personal från kraftiga och obehagliga elektriska stötar.

  SMC:s joniseringsstav IZS31
  Finns i längder från 300 till 2300mm. Två sorters givare finns som tillval; En justerar balansen automatiskt genom att skicka ut positiv och negativ laddning från staven vid växlande drift. Den andra givaren är återkopplande för att snabbare neutralisera statisk laddning genom att enbart skicka positiva eller negativa laddningar beroende på hur objektet är laddat.

  SMC:s IZN10-serie rymmer tre alternativa munstycken
  Ett energi- och luftbesparande standardmunstycke, ett blåsmunstycke för renblåsningseffekt och ett med invändig gänga för montage av dysor eller spridningsrör. IZN10 har kompakt design och passar den som behöver eliminera statiska laddningar från små detaljer.

  Både IZS31 och IZN10 är enkla att installera och underhålla. De kräver endast 24 V matning och har varningslampor och digitala utgångar som varnar när underhåll behövs.

  Mer information:
  Aniene Cading, Product Launch Manager
  Tel: +46 708 60 20 61
  E-post: anca@smc.nu

  https://www.mynewsdesk.com/se/smc/pressreleases/el...

 • Energieffektivisering för svensk industri

  Det ställs allt större krav på energismarta lösningar i produktionen. Det alla kanske inte tänker på är att se över energiförbrukningen för tryckluft. Men sanningen är att ca 10% av industrins elenergiförbrukning består av just det.

  Det innebär stora möjligheter till lönsamma energieffektiviseringar som dessutom många gånger betalar sig på väldigt kort tid.

  es@smc.nu / 070-860 020 63

 • ​NPB lyfter på locket för en okomplicerad säkerhetslösning av SMC

  NPB lyfter på locket till en okomplicerad säkerhetslösning  Det småländska företaget NPB Automation levererar förpackningsmaskiner till burkindustrin. Maskinsäkerhet har alltid stått i första rummet för NPB, som i många år letat efter en bra produkt för säker avluftning av pneumatiska system. SMC hade en enkel lösning som dessutom visade sig vara den bästa.

  NPB Automation i Jönköping utvecklar och tillverkar automationsutrustning och företaget är en marknadsledare inom paketeringsmaskiner för lockhantering till burkrelaterade produkter. Man erbjuder även uppföljning och övervakning av kundernas maskinparker.

  I förpackningsindustrin för dryckesbranschen hanteras mycket stora volymer i extremt höga hastigheter och marknaden växer snabbt. NPB Automation är ett företag som sätter maskinsäkerheten främst och letade länge efter en fungerande säkerhetslösning för säker avluftning. SMC hade en enkel lösning på problemet, som dessutom visade sig vara den bästa.


  Stark tillväxt
  Tillverkning av dryckesburkar och konservburkar är en nischad del av förpackningsindustrin som har sett en stadig tillväxt sedan lång tid tillbaka. Inom dryckesindustrin ligger ökningen på 3-5 procent per år på den mogna marknaden. På spirande marknader som Asien och Sydamerika kan den siffran minst fyrdubblas allteftersom befolkningens köpkraft stärks, framför allt inom medelklassen.

  Av de ca 150 miljoner dryckesburkar som varje dygn tillverkas bara i Västeuropa hanterar NPB s maskiner över 60 procent av locken. Bland kunderna finns några av världens största förpackningstillverkare för drycker och andra livsmedel. Antalet potentiella kunder är endast ett hundratal i hela världen och det finns bara ett tiotal konkurrenter. Utvecklingen i dryckesbranschen går oerhört snabbt med mycket stora volymer.
  Utmaning
  NPB är specialiserade på automatisering med extremt hög effektivitet. Företaget har konstruerat en handfull specialmaskiner – wrapper, unwrapper, bagger, debagger, balancer, palletizer – som anpassas enligt kundens krav. Arbetet är projektbaserat och varje år tillverkas 10-20 maskiner i nära samarbete med kunderna. Lyhördhet, engagemang, långa relationer och ständig förbättring ligger NPB varmt om hjärtat. Hit hör givetvis även maskinsäkerheten som man alltid sätter i första rummet.

  Med EU:s maskindirektiv i mitten på 90-talet skärptes hälso- och säkerhetskraven och ansvaret flyttades över från nyttjaren till tillverkaren. Att ha kontroll över konstruktionen har varit positivt för branschen men trots det har förbättringsarbetet gått långsamt. Genom åren har regelverket förtydligats med harmoniserade standarder som är enklare att tolka och följa för att hitta en fullgod säkerhetslösning. Utbudet av pålitliga produkter för avluftning har dock varit dåligt.


  Lösning
  Genom åren har NPB provat flera påkostade säkerhetslösningar för luftberedning, men vid tillfällen har det visat sig finnas tryckluft kvar i systemet trots indikationer från säkerhetsventilen på motsatsen. Dessutom har det varit ett rent elände att försöka få enheterna praktiskt användbara. Konstruktionerna har helt enkelt varit så komplicerade att de inte har fungerat tillfredsställande ihop med PLC-systemet. Komponenttillverkarna tycks ha glömt bort funktionsvänligheten.

  Men så kom NPB i kontakt med SMC som visade sig ha gjort hemläxan. Lösningen bygger på två av varandra oberoende elektriska avluftningsventiler. De är enkelverkande med en riktig mekanisk fjäder för återrörelsen som inte är beroende av tillgång på pilot-luft. Slidens läge i vardera ventilen övervakas med en gränslägesbrytare där feedback-signalen kopplas in för att övervaka att avluftning skett. Det finns ingen inbyggd intelligens som måste integreras med mer eller mindre ansträngning, utan all logik kan samlas på samma ställe i säkerhets-PLC:n eller reläet.

  Med SMC:s lösning har NPB uppnått en hög men relevant säkerhetsnivå som uppfyller säkerhetskraven samtidigt som den är ekonomiskt fördelaktig. SMC har levererat flera varianter av lösningen som nu installeras på samtliga maskiner hos NPB. Kunder med äldre maskiner rekommenderas också att uppgradera sina säkerhetslösningar. En sens moral kan skrivas: Om det finns flera lösningar på ett problem, välj den enklaste. Den är ofta den bästa.

  – Ingenting är viktigare än maskinsäkerheten! Människor ska inte behöva riskera att skadas på jobbet. Under lång tid har vi provat olika säkerhetslösningar av hög standard men komplexiteten har bara lett till en massa krångel. SMC:s lösning klockren i all sin enkelhet och ändå så genomtänkt, kommenterar Magnus Wigenstedt, försäljnings- och marknadschef på NPB.

  Du kan läsa artikeln i tidningen Pack och Plast 10 mars 2015
  För mer information kontakta Marie Marvig, SMC, mama@smc.nu / 070-860 20 77

  http://www.mynewsdesk.com/se/smc/pressreleases/npb...

 • SMC satsar på återförsäljarledet

  Som ett led i SMCs satsning att skapa större tillgänglighet och snabbare leveranser tillträder nu Tommy Lindqvist tjänsten som återförsäljaransvarig. Tommys långa erfarenhet från branschen med mer än tjugo år på SMC, kommer väl till pass i den nya tjänsten. På SMC har Tommy tidigare arbetat som säljare, regionchef och nu senast som affärsutvecklare.

  ”Det är viktigt med lokal representation för att ge möjlighet till snabb och professionell hjälp och där fyller våra återförsäljare en viktig funktion. Jag är glad över att få möjlighet att vidareutveckla samarbetet mellan oss ännu mer, säger Tommy.

  Tommy är placerad på SMC’s kontor i Lund.

  SMC har arbetat med återförsäljare i många år och är representerade på 40 orter från Luleå i norr till Malmö i söder. Syftet med den indirekta säljkanalen är att flytta service och lager närmare kunden och därigenom höja servicenivån ytterligare. SMCs återförsäljare lagerför och tillhandahåller ett noggrant utvalt sortiment av SMC-produkter som återspeglar de vanligast förekommande pneumatik-komponenterna inom svensk industri.

  För mer information kontakta Tommy: toli@smc.nu / +46 708 602 07

  Våra återförsäljare finns i följande städer:
  Borlänge, Borås, Eskilstuna, Fagersta, Gnosjö, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Kristianstad, Köping, Ljungby, Luleå, Malmö, Mora, Skellefteå, Skövde, Solna, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Vetlanda, Västervik, Västerås, Växjö, Örebro, Örnsköldsvik

  https://www.smc.eu/portal_ssl/WebContent/local/SE/...

 • Statisk elektricitet i din produktion är lätt att åtgärda

  Statisk elektricitet är en kostnadsbov i produktionen hos många industrierr, speciellt inom pack-, plast-, livsmedel- och läkemedelsindustrin. Produktionsstörningar där statisk elektricitet är inblandad uppskattas av många företag som så mycket som 20 % av returerna och det kostar svensk industri miljonbelopp. Men att åtgärda problement är både enkelt och snabbt.

  Just nu under vinterhalvåret så är problemen som störst. Vädret påverkar hela produktionen, men det kan vara svårt att härröra en specifik störning till just statisk elektricitet.

  De problem som plötsligt kan dyka upp är tex; elektriskt brus som slår ut styrsystem, damm som fastnar i samband med tvätt av förpackningsmaterial och personal som drabbas av kraftiga och obehagliga stötar.

  ”Det är inte alls svårt att komma till rätta med problemen. En enkel lösning är att göra en mätning i din produktion. Snabbt och enkelt kan ni se var och om de här problemen finns. Att sedan installera en joniseringsstav eller munstycke är en enkel och snabb process” säger Marcus Rydstedt, Produktchef på SMC Pneumatics.

  SMC har många olika lösningar för att eliminera statisk elektricitet. Just nu erbjuder vi en kostnadsfri mätning. Boka nu så ni hinner med att åtgärda innan vintern är här.

  Ring 08-603 12 40 / mejla boka@smc.nu

  För mer information kontakta: Marcus Rydstedt, mary@smc.nu, 0708 60 20 62

  http://www.mynewsdesk.com/se/smc/news/statiskt-ele...

 • Energieffektivisering viktigt för industrin

  I Europa 2020 målen för klimatförändring och hållbar energiförsörjning, är energieffektiviseringen en viktig del för att minska klimatpåverkan. I den svenska industrin idag används pneumatik ofta i produktionen och här finns stora möjligheter till energioptimeringar längs produktionslinan. Redan små förändringar ger goda effekter både i företagens plånböcker och i påverkan på miljön .

  För att hjälpa företagen att sänka sin energiförbrukning erbjuder därför SMC bland annat en kostnadsfri energisparuppskattning på maskin och fabriksnivå där man utvärderar besparingspotentialen. Tillsammans med kunden mäts maskinens tryckluftsförbrukning för att sedan gå igenom de olika delarna och ge förslag till förbättringar. Som ett nästa steg etableras energioptimerande lösningar och slutligen görs en ny mätning för utvärdera resultatet.

  Torbjörn Lundberg, VD på SMC säger; "Det är med enkla medel som industrin kan sänka sin tryckluftsförbrukning med 50 procent eller mer. En nyinvestering kan i de allra flesta fall dessutom nå en nådd break-even redan under ett år.

  EU's mål är att förbrukningen ska ha minskat med 20 procent år 2020 och i den kampen vill vi försöka göra vad vi kan för att hjälpa företagen att nå målen, avslutar Torbjörn.

  För mer information kontakta:
  Torbjörn Lundberg, VD, 0708 602 001, tolo@smc.nu

  http://www.mynewsdesk.com/se/smc/pressreleases/ene...