easyfairs

Utställarkatalog

Intab Interface-Teknik AB

Intab Interface-Teknik AB

B:07

44361 STENKULLEN
Sweden
www.intab.se

Intab är ett väletablerat familjeföretag som i många år arbetat med dataloggning och Internet of Things. Vi hjälper våra kunder med professionell rådgivning, konsultationer, utbildning och kalibrering samt tillverkar och säljer dataloggers. Vår tekniska kompetens och stora utbud gör det enkelt att skräddarsy lösningar för alla användare.

Produkter

Produktnyheter

 • Intab blir ett Center of Excellence

  Sanna Arnfjorden som arbetat på Intab i 25 år, de senaste sex åren som VD, har följt hur branschen utvecklats.
  - Det finns mycket bra hårdvara idag. Men den stora vinsten med att mäta ligger i vad man får ut av mätningen och vad man kan göra för åtgärder. Där finns brister i flera av dagens system, och många användare vet inte hur man bäst kan nå sina mål.

  Berätta om Intabs nya inriktning, vad innebär Center of Excellence - Mät analysera förstå?
  - Vår ambition är att vara ett resurscentrum där vi ska hjälpa användarna och ge dem verktyg för att kunna nå sina mål. För att underlätta detta lägger vi vårt framtidsfokus på tre områden:

  Mäta
  Instrument, kalibreringar och service behövs för att kunna upprätthålla långsiktiga och tillförlitliga mätningar.
  Men alla vill inte mäta själva och saknar rätt kompetens. Då kan vi istället genomföra mätningar åt dem, så att kunderna kan fokusera helhjärtat på relevanta åtgärder.
  Genom internet har vi stora möjligheter till distansmätning och stöd, till en intressant kostnadsnivå. Vi utgår från varje användare och applikation för att hitta rätt lösning för varje enskild tillämpning.

  Analysera
  Den stora vinsten i att mäta ligger i hur mycket information du kan få ut från mätningen.
  Att förstå samband och de potentiella förbättringsåtgärder som mätningen ligger till grund för är nyckeln. Därför jobbar vi med vår mjukvara EasyView, just för att möjliggöra en avancerad, men ändå smidig analys.

  Förstå
  De flesta användare kan sätta upp givare och mäta, men hittar inte alla möjligheter i analysen. Här finns stor potential till utveckling.
  Med personlig träning kommer vi kunna stötta varje användare att utveckla just sin analys och önskat resultat.
  Det kommer innebära stora kostnadsbesparingar för varje användare. Genom att analysera effektivare och kan fokusera på att nå förbättringar på kortare tid.


  Varför har ni valt att profilera om er?
  - Det är just att vi har haft en så stor efterfrågan på att stötta upp och hjälpa våra kunder långsiktigt. Intab var en av de första leverantörerna i Sverige av dataloggers, men idag är vi så mycket mer!

  Då var det inte många som hade förstått vad en datalogger gör, att förklara nyttan krävde kreativitet och ett stort pedagogiskt arbete. Vi åkte runt på mässor och hade med oss en husmodell för att förklara hur man kunde mäta på olika platser.

  Vad är den största skillnaden nu från då?
  - Idag mäter de flesta på olika delar i sin verksamhet, tekniken som finns är kompetent för den som vill och har kunskapen att bruka den!
  Men även om tekniken hela tiden blir bättre och bättre, upplever jag ett kunskapsglapp i hur man använder informationen. Det spelar ingen roll hur ny teknik du har, om du inte kan dra slutsatser och samband av datan.

  Hur ser arbetet ut framöver, kan du avslöja något om hur framtiden ser ut?
  - Vi kommer fortsätta att bredda vår verksamhet och vår relation med användarna.
  Vi jobbar mycket med utveckling bl.a. av vår mjukvara EasyView, just för att möjliggöra en avancerad, men ändå tidsbesparande analys.

  Vilket är ditt bästa tips till någon som behöver komma igång med sina mätningar?
  - Jag tycker att man ska börja med att titta på vår instruktionsfilm och kom igånghjälp, sedan testa och mäta- det är kul.
  Sedan skulle jag utan tvekan säga att det är en bra idé att få vägledning och tips.

  En av Intabs viktigaste tjänster är just är personlig utbildning, ,det är något av en kickstart i arbetet för att få ut maximalt från mätningarna. Det sparar tid eftersom du direkt kan nå långt i dina resultat. Du kommer nå betydligt längre och få ut det du vill på kort tid vilket brukar bli en stor kostnadbesparing.

  Många av Intabs kunder har gedigen erfarenhet av att mäta, vågar du dig på att även tipsa dem om något?
  Något som vi märker när vi är ute på kundmöten och träffar är att det ofta finns aspekter som kunden har missat. Pratar man ihop sig med dem kring deras önskemål brukar de få en aha-upplevelse i de oupptäckta möjligheterna. Det alltid saker som man kan förbättra.

  Så just därför är mitt råd detsamma som ovan- utbildningar är centralt för att nå längre, för att optimera sin mätning och kompetensutveckla personalen.

  Den stora vinsten i att mäta ligger i hur mycket information du kan krama ut från mätningen och allt ni sedan kan åstadkomma och förbättra.

  http://intab.se/intab-blir-center-of-excellence-ma...

 • Minilogger med bluetooth

  Minilogger med display och bluetoothkommunikation – Intabs nya MSR145WD kombinerar kvalitet med avancerad modern teknik.

  Den trådlösa dataloggern – som lanseras i Sverige av Intab Interface-Teknik – möjliggör mätning på svåråtkomliga platser. Med hjälp av BLE (Bluetooth Low Energy) kan den senaste mätningen hämtas till mobilen med hjälp av en smartphoneapp. Via appen kan mätdata skickas till MSR SmartCloud där data från flera MSR145WD kan delas av flera användare.

  Loggern passar bra för bland annat rotationsmätning i maskiner och loggning av klimat i en utställningsmonter eller liknande.

  Med hjälp av MSR SmartCloud kan data lagras på en internetserver. Mätdata kan sedan laddas ner till valfri dator för detaljerad analys. Det finns olika sätt för överföring till SmartCloud – genom att använda bluetooth och smartphone eller via PC. Loggern kan också tankas av direkt i dator med hjälp av USB. För avläsning direkt är loggern försedd med OLED-display i färg – där data och graf presenteras.

  MSR145WD komponeras ihop efter behov. Dataloggern finns i två kapslingar – standard eller vattentät – med uppladdningsbart batteri (260 mAh eller 800 mAh). Användaren väljer också vilka interna och externa sensorer som loggern ska förses med.

  http://www.intab.se/produkter/dataloggers/MSR/Komp...

 • Komplettera SCADA-systemet

  Komplettera ditt SCADA-system med enheter från Intab Flexible System. Enheterna är mångsidiga och kan också användas fristående.
  Smart för användning inom till exempel industrin, vid processövervakning eller fastighetsautomation.
  Med Intab Flexible System finns stor potential till avancerade mätningar på ett enkelt sätt.
  Huvudenheten har åtta analoga ingångar, åtta digitala in-/utgångar och två reläutgångar. Systemet kan byggas ut med upp till 64 ingångar. Ingångarna hanterar analoga och digitala signaler med hög upplösning och hastighet.
  Enheterna kan fungera antingen som en master eller slave via Modbus RTU. Ett 10/100 Mbps ethernetgränssnitt möjliggör dataåtkomst via webbläsare, FTP, generering av e-post (SMTP), SNMP och Modbus TCP.
  Systemet har konfigurerbara analoga ingångar för termoelement, PT100, PT1000, spänning och ström. Varje logger har även två reläutgångar och åtta digitala portar som individuellt kan konfigureras som in- eller utgångar. Upp till 128 beräknade kanaler kan användas för att utföra operationer baserade på uppmätta värden. Systemet kan även signalera för upp till 32 larmhändelser, som kan generera att exempelvis e-post skickas. Trådlösa enheter finns som tillval.
  Huvudenhetens minne kan utökas med hjälp av SD-kort. Tömning av mätdata sker enkelt genom anslutning av USB-minne. Tömning kan naturligtvis också ske genom nätverk eller USB-anslutning direkt till datorn.
  Loggerns färgdisplay kan anslutas via kabel och då placeras på distans för exempelvis övervakning på utsidan av ett skåp eller rum.

  http://www.mynewsdesk.com/se/intab-interface-tekni...

 • Viktig kontroll av tempererade transporter

  Vid arbete med livsmedel styrs företag av EU-förordningar och branschriktlinjer som kräver mätning och registrering av temperaturer.
  - Med Intab Wireless System får vi en bra överblick, samtidigt som det är användarvänligt, säger Torbjörn Svensson på Bring Frigo.
  Intab Wireless System är ett mätsystem med trådlös kommunikation mellan loggers och basenhet. Basenheten skickar mätdata till en webbserver. Sortimentet av radiologgers är brett och utvecklas hela tiden.

  http://webshop.intab.se/shop/datalogger-maetinstru...

 • Fjärrövervaka via trådbundet nätverk eller WiFi

  Fristående transmitters som via trådbundet nätverk eller trådlöst via WiFi skickar mätdata till en webbserver. Intab Nätverkslogger gör mätningen enkel och flexibel.

  http://www.mynewsdesk.com/se/intab-interface-tekni...

 • Kontroller ger säkrare lekplatser

  Säkerheten är viktig när det gäller lekredskap. Olyckan är lätt framme och med ett för hårt underlag kan skadorna bli omfattande. Enligt Socialstyrelsen och DN skadas 42 barn varje dag på lekplatser i Sverige.

  Hur ser det ut hos dig? Är din lekmiljö säker? Har du ett underlag som uppfyller den aktuella standarden EN-1177?

  Kvaliteten på den yta där en lekplats är förlagd förändras över tid. Förändringarna kan bero på sand och smuts, intensiv användning, väderförhållanden och att materialet åldras. Att regelbundet genomföra HIC-mätningar (Head Injury Criteria) är därför viktigt för att bibehålla kvaliteten. Med en HIC-mätare är det enkelt att utföra testerna. På bara några minuter genereras en fullständig rapport med den information som behövs för utvärdera lekplatsens säkerhet.

  En HIC-mätare används för att testa underlagets hårdhet vid fall. För att underlätta för användaren innehåller mjukvaran GPS-funktionalitet, vilket gör det enkelt att lokalisera var testerna utförts. Detta sparar mycket tid under inspektionerna.

  Den huvudliknande metallkroppen innehåller en HIC-mätare som är utrustad med accelerationsgivare. HIC-värdet kan beräknas genom att mäta accelerationen i ett fall tillsammans med effekten som uppstår då metallkroppen träffar marken. Genom att släppa HIC-mätaren från olika höjder får man ett värde för underlagets stötdämpande förmåga.

  Med Intab Wireless HIC-mätare behövs varken stativ eller höjdmätare. Mätaren räknar själv ut på vilken höjd den faller.

  HIC-mätaren levereras tillsammans med en smartphone. Denna används sedan för mätningar ute i fält. Mätdata skickas från HIC-mätaren till telefonen via bluetooth. Mätdata överförs sedan från smartphone till mjukvara i datorn. Där kan analyser göras och automatiska rapporter genereras.

  http://webshop.intab.se/shop/datalogger-maetinstru...

 • Fem givare för samma mätstorhet

  Nu kan du få miniloggern MSR med upp till fem givare för samma mätstorhet.

  http://www.intab.se/CM.php?PageID=188950&news_id=7...

 • En logger - fjärrmätning på sex kanaler

  Fjärrmätaren ComfortLog+ möjliggör fjärrmätning av upp till sex kanaler. Två interna (temp och RH) och fyra externa (temp). Smart, enkelt och billigt.

  http://webshop.intab.se/shop/datalogger-maetinstru...

 • Billigt sätt att fjärrmäta flera kanaler

  Fjärrmätning på en ny nivå. Det
  erbjuder Intab Interface-Teknik i och med lanseringen av ComfortLog+ för loggning med upp till sex kanaler.

  http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/fja...

 • Billig Tinytag med smidig temperaturgivare

  Tinytag Ultra 2 med liten extern, temperaturgivare. Loggern lämpar sig för mätning i inomhusklimat.

  http://webshop.intab.se/shop/datalogger-maetinstru...

 • Energy Logger

  En energilogger med hög precision. Intabs Energy Logger är ett ovärderligt verktyg vid både felsökning, övervakning och kartläggning av elförbrukning. Loggern, som mäter en eller tre faser, kombinerar prestandan som energiexperten efterfrågar med enkelheten som nybörjaren kräver.

  http://webshop.intab.se/shop/datalogger-maetinstru...