easyfairs

Tisdag - 10 oktober

Onsdag - 11 oktober

09.15 - 10.00 | 10 Oktober

claudia

Digitalisering, framtidens arbetsmarknad och ledarskap

Utvecklingen inom IoT, Artificiell Intelligens och robotik kräver ett anpassat ledarskap och färdigheter för en mer komplex och uppkopplad värld. Claudia delar Exponentials insikter i hur den fjärde industriella revolutionen påverkar såväl företag som individ och samhälle. Vad gör människan när roboten förstår vad vi menar och kan tolka vad vi tänker? Hur odlar vi bästa möjliga samverkan mellan människa och maskin?

Claudia Olsson, VD Exponential AB & utsedd till  "Young Global Leader" av World Economic Forum 2017

09.15 - 10.00 | 11 oktober


Industrin – välfärdens livlina!

Mitt viktigaste budskap är att Sverige mer än någonsin behöver en modern och konkurrenskraftig industri. Vi måste fortsätta utveckla Innovations- och omställningsförmåga, kompetensutveckling och effektivitet om vi ska kunna ha en stark välfärd i det här landet.

Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall

10.15 - 10.45 | 11 Oktober

Peter Eriksson

Digitaliseringens betydelse för kompetensfrågan

Lyssna till Sveriges digitaliseringsminister och hör hans syn på hur digitaliseringen både försvårar samt öppnar upp möjligheter för kompetensförsörjningsfrågan inom industrin.

Peter Eriksson, digitaliseringsminister

10.15 - 11.00 | 10 oktober

susanne


Framtiden för robotar

Idag har robotar blivit en naturlig del av vårt dagliga liv, till exempel i autonoma bilar och självdrivna gräsklippare, allt baserat på den snabba utvecklingen av ny teknik. ABB har utvecklat robotar för tillverkningsindustrin i årtionden och är en pionjär inom industrirobotar. I det här seminariet kommer
vi att bli inspirerade av de framtida trenderna
för industrirobotar, hur ny teknologi kommer att
revolutionera tillverkningsindustrin, hur människor
och robotar kommer att samarbeta i framtiden,
och i allt detta, hur ABB utvecklar robotteknikens framtid.

Susanne Timsjö, Försäljningschef, ABB Robotics

10.55 - 11.25 | 11 oktober

Daniel Gralycke

Smarta Fabriker – realisera potentialen av digitalisering inom industrin

Smarta fabriker – som drar nytta av nya teknologier som t.ex. Internet of Things (IoT), big data-analytics, artificiell intelligens och avancerad robotteknik – förväntas bidra med 500 miljarder dollar till den globala ekonomin under kommande 5-årsperiod. Var står svenska företag idag? Vilka är möjligheterna och utmaningarna? Hur ska man som företagsledning säkerställa att investeringar i smarta fabriker stödjer affärsmålen och ger resultat?

Daniel Granlycke, Digital Manufacturing Lead, Capgemini Consulting

11.30 - 12.00 | 10 oktober

Stora Enso


Svensk skogsindustri – en motor i den växande bioekonomin

Med en förnybar råvara och i princip fossilfria tillverkningsprocesser har den svenska skogsindustrin unika förutsättningar att gå före och driva utvecklingen mot ett hållbart och biobaserat samhälle.

Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, Stora Enso

11.35 - 12.00 | 11 oktober


Leanfilosofin – fundamentet för ett hållbart förbättringsarbete

Ett framgångsrikt leanarbete handlar inte bara om flödeseffektivitet, metoder och verktyg. Minst lika viktigt är filosofin och förhållningssättet som förbättringsarbetet vilar på.

Dag Lotsander, tidigare General Manager
Toyota Sweden (1999-2008) och seniorkonsult
inom Toyota Europa. Ansvarade för införandet
av The Toyota Way. Driver numera Lean Nordic.

13.00 - 13.30 | 10 oktober

Utmaningar för svensk industri 

Lyssna till när styrelseordföranden för Svenskt Näringsliv, Leif Östling, talar om utmaningar för svensk industri. Leif Östling är styrelseordförande i Svenskt Näringsliv sedan maj 2016, och var tidigare styrelseordförande i Teknikföretagen och VD/koncernchef i Scania CV AB. Leif är styrelseordförande i SKF Group och har styrelseuppdrag i bl a EQT Holding och Supervisory Board of Volkswagen Truck & Bus. Han är också medlem av IVA Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien samt hedersdoktor vid Kungl. Tekniska Högskolan, KTH, och vid Luleå Tekniska Universitet.

Leif Östling, Ordförande, Svenskt Näringsliv

12.45 - 13.30 | 11 oktober

Iot


IoT Podden live på scen!

Missa inte när IoT-podden från Ny Teknik sänder live från mässan. På scen möter ni högaktuella experter inom Internet of Things-världen som berättar vad IoT betyder för dig nu och i framtiden. Podden leds av Paulina Modlitba Söderlund och Fredrik Karlsson, redaktör på Ny Teknik.

Podden presenteras i samarbete med Rejlers
och Telenor Connexion.

nytteknik

13.45 - 14.45 | 10 Oktober

VR

Panel: Framtidens Virtual Reality

Hur verklig kommer framtidens VR vara? Hur kommer detta påverka våra liv och våra arbetsplatser? Vilka tjänster kommer bli banbrytande när VR integreras med andra teknikområden som Artificiell Intelligens, Big Data, Internet of Things och andra nya teknologier? 

Lär dig mer och inspireras av vår panel på plats.

Viktor Peterson, CEO at CLVR Works

Mikael Spuhl, CEO at 3D Interactive Sthlm
Jonathan Tiedke, Partner at Mission IX

 

Läs mer om http 3D interactive sthlm & CLVR Works

13.40 - 14.10 | 11 oktober


Fiktiv hackerattack av styrsystem som ger dig en rejäl tankeställare!

Bevittna live hur en automationsingenjör demonstrativt hackar sig in i ett riktigt styrsystem som finns i många fabriker och processer och gör så att operatören till slut förlorar kontakt. Styrsystemen har under den senaste tiden blivit måltavlor för hackerattacker
av både kriminella ligor och stater; USA:s
förra försvarsminister definierar t.o.m.
cyberkrig som det femte slagfältet. Nicklas sätter
dina tankar i spinn när han visar hur sårbara
systemen är och hur enkelt han själv hackar sig in.
Hur kan vi skydda oss?

Nicklas Keijser, Automationsingenjör, Rejlers Sverige

15.00 - 15.45 | 10 oktober

Bjorn Lange

Digitalisering – världens chans för industrin

Digitaliseringen ger oss möjlighet att göra nya saker, och saker på nya sätt. Men var står industrin i dag? Vilka goda exempel finns? Och hur kan företag dra nytta av de satsningar som Tillväxtverket och andra offentliga aktörer gör? 

Björn Langbeck, Affärsutveckling - handläggare och industriell expert, Tillväxtverket 

14.20 - 15.00 | 11 oktober

mats


Vad Industrin kan lära av Dagligvarubranschen.

Dagligvaror kräver snabba och effektiva varuflöden, som i sin tur kräver snabba och effektiva informationsflöden. Kan verkligen tuggummi ha något gemensamt med kullager och andra industriprodukter?

Mats Björkqvist, Head of Technical Industries
& Healthcare, GS1 Sweden AB

16.00- 16.45 | 10 oktober

Rikard Skogh

Digitalisering & Internet of Things

Varje maskin, process och system genererar massor av värdefull data. Intresset för IoT inom svensk industrin blir allt större och alla vill använda sin data på ett smartare sätt. Öppna gränssnitt och enkel uppkoppling till IoT-plattformar kommer vara en förutsättning för att kunna använda data till dess fulla potential och genom detta effektivisera befintliga verksamheter samt skapa nya digitala möjligheter.

Rikard Skogh, Försäljningschef MindSphere – Siemens operativsystem för IoT

15.10 - 15.40 | 11 Oktober

Tommy Torn

Metall, - och betongförstörelsen kostar 200 miljarder per år

Tyvärr sker fortfarande felaktiga beslut av beställare, konsulter, entreprenörer och tillverkare. Detta medför en kostnad för industriella och kommunala anläggningar på 200 miljarder per år enligt Swerea Kimab och CBI Betonginstitutet ( RISE ). Föredraget presenterar hur det är möjligt att förbättra renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i metall och betong.

Tommy Thörn, Samordnare och rådgivare, Ytskyddsgruppen