easyfairs

Laserdemo av CleanLASER

Ytskyddsgruppen demonstrerar den nya lasertekniken CleanLASER under båda mässdagarna. 

CleanLaser ger kraftfullt, mycket korta, snabba och rörliga laserpulser som skapar mikroplasma skurar, intensiteten resulterar i sublimering/avdunstning av skiktet som absorberar laserstrålen. 

Tack vare den flexibla bearbetningsoptiken är det möjligt att behandla ytor exakt såsom komplicerade geometrier och stora ytor. Genom att en begränsad yta kan behandlas utan att övriga detaljytor berörs gör att laserbehandlingsmetoden är särskilt kostnadsbesparande jämfört med andra behandlingar

Besök Ytskyddsgruppen i monter C:00