easyfairs

Upptäck industri 4.0 med vårt seminarieprogram

  • Se de senaste och smartaste teknologierna
  • Smarta fabriker och produktionskedjor
  • Hur kommer AI påverka produktionen?
  • Nyckelfaktorer i återindustrialiseringen
  • Kortare omställnings- och ledtider
  • Mer flexibilitet utan tidskrävande programmering
  • Smart produktion med uppkopplad fabrik
  • Internet of things
  • Självorganiserande fabriker
Håkan Mild på Berotec


"Mänskliga kvaliteter allt viktigare i en robotvärld"
Håkan Mildh Svensson, visionär grundare av Berotec

Fredrik Löfgren


"Hur försörjer människan sig när flexibla robotar tar över?"
Fredrik Löfgren

Martin Strååt


"Innovation i industrin"
Martin Strååt, Senior researcher på Swerea IVF

Maria Strömberg


"Innovation i industrin"
Maria Strömberg, Head of Cluster & Innovation på Business Region Göteborg

Jesse Fahnestock


"Innovation i industrin"
Jesse Fahnestock, RISE Sweden

Hur kommer framtidens samhälle se ut med smarta robotar och AI?


Fredrik & Håkan

Paneldebatten kommer att handla om framtidens arbetsmarknad. Vilka jobb kommer tas över av robotar, och vad är kvar för oss människor? Hur ska vi försörja oss i framtiden när robotarna blir allt mer flexibla? Det är naturligtvis bra för företagsledarna och ägarna, men vad händer med arbetarna?

Håkan startade Berotec, ett konsultbolag som värnar om människan, med visionen att det finns ett sätt att balansera specialistkunskap inom teknik, it och ledarskap med fritid och familjeliv. Håkan fick rätt, att vara egenföretagande konsult på Berotec har visat sig vara ett mycket attraktivt sätt att jobba. Både dagens och framtidens drivna ingenjörer söker efter balans i livet och alternativa arbetssätt. Berotecs modell är vad Håkan kallar Gig-economy 2.0 - att gigga tillsammans. Samtidigt upplever kunderna att Berotecs konsulter bidrar med djup kompetens och stora effektivitetsförbättringar i projekten. 

Håkan har ett starkt mänskligt perspektiv i frågan och kommer att bidra med input över hur mänskliga kvaliteter kommer att bli allt viktigare i en robotdriven värld.

Fredrik Löfgren driver sitt egna företag Fredrik Finurlig AB - och finurlig är han minst sagt. Redan som väldigt ung omtalas han som robotexpert och har bland annat utsetts till Årets teknolog. Han är övertygad om att vi människor i framtiden inte kommer att behövas på samma sätt utan att robotar kommer att ta över mycket av våra jobb.

Fredrik kommer att argumentera utifrån frågeställningarna hur vi kommer att försörja oss i framtiden när robotar blir alltmer avancerade och flexibla? Något som kanske är bra för arbetstagarna - men vad händer med arbetarna?

Missta inte spännande debatten mellan Håkan Mildh Svensson och Fredrik Löfgren!

 

 

Innovation i Industrin


Jesse, Maria & Martin

Innovation i industrin är paneldebatten där vi får lyssna till tre nyckelpersoner - direkt från näringslivet. Under denna paneldebatt kommer industriinriktade frågeställningar, bland annat om testbäddar, att diskuteras utifrån ett framtidsperspektiv mellan följande deltagare.

Jesse Fahnestock är Senior Projektledare för Framtidsanalys med RISE Transition Lab, en del av RISE (Research Institutes of Sweden) som jobbar med hållbara systemomställningar. Han jobbar med långsiktig scenarioanalys, färdplanering och policy och strategiutveckling åt både näringsliv och den offentliga sektorn.

Han är intresserade av långsiktiga samhällsutmaningar och hur näringslivet kan jobba under osäkerhet. Bland andra projekt jobbar han i dag med den svenska gruv- och mineralindustrins färdplan mot fossilfrihet; scenarioanalys och handlingsplaner för avfallsförbränning i en cirkulär ekonomi; och scenarier för Göteborgs Stads innovations program. Innan RISE jobbade han som rådgivare i klimat och hållbarhet på Vattenfall och var med och grundade World Economic Forums Global Risk Network. Han har en MBA från Oxford University och en kandidatexamen i historia från Princeton University. Han är författare av bland annat A One Tonne Future: A Guide to the Low-Carbon Century.

Maria Strömberg är chef för kluster och innovationsfrågor på Business Region Göteborg, Göteborg Stads näringslivsbolag, med ansvar för näringslivssamarbeten inom en rad områden. Fordon – Infrastruktur – Maritima – Energi – Miljöteknik – IKT – Kulturella och kreativa näringar m.fl. Business Region Göteborg ser testbäddar som viktiga verktyg för att utveckla den ”kollektiva” innovationsförmågan och starka kluster med näringsliv, akademi, offentliga aktörer. Göteborg är en region som präglas av innovation och entreprenörskap. Och ett av naven för utvecklingen är våra testbäddar. Där testar vi lösningar på morgondagens utmaningar och vi gör det i virtuella verkligheter, laboratorium, simulerade miljöer och i den verkliga staden. Nu vill vi ta det ett steg till. Därför har vi startat Testbädd Göteborg.

Testbädd Göteborg är en satsning från Business Region Göteborg, RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet för att kunna skapa en ännu starkare och attraktivare region för näringslivet och akademin.

Här samlar vi regionens alla testbäddar, samordnar idéer och resurser, och gör det enklare för nya aktörer att ta plats. För att kunna accelerera utvecklingen och skapa en attraktiv miljö där näringslivet kan ta tillvara på regionens innovationskraft, locka till sig kompetens och växa tillsammans med akademi och stad. Genom samverkan kan vi möta morgondagens utmaningar. Tillsammans testar vi framtiden.

Missa inte den spännande paneldebatten mellan Jasse Fahnestock, Maria Strömberg och Martin Strååt!