easyfairs

Aktiviteter på mässan

På Industrimässorna Malmö 2019 fokuserar vi bland annat på dessa områden

1

Hållbarhet
Cirkulär ekonomi

2

Tech
Framtid

3

Kompetensförsörjning

  • Nyckelfaktorer i återindustrialiseringen
  • Kortare omställnings- och ledtider
  • Mer flexibilitet utan tidskrävande programmering
  • Se de senaste och smartaste teknologierna
  • Smarta fabriker och produktionskedjor
  • Hur kommer AI påverka produktionen?
  • Möt spelare inom kompetensförsörjning
  • Träffa kompetensutvecklare inom er bransch
  • Rekrytera på plats