Varför ställa ut?

MalmöMässan
Malmö, Sverige
27 - 28/03/2019

Easyfairs koncept

Easyfairs mässor är tids- och kostnadseffektiva vilket innebär att du investerar i ett säljevent som fokuserar på dina affärer.

Vi erbjuder två säljfokuserade dagar med tusentals kunder på en och samma plats. Vi vill också göra det så enkelt som möjligt för dig, så när du anländer till mässan är montern redo efter dina direktiv och du kan direkt börja göra affärer.

Bygg Göteborg är en ren business-to-business mässa vilket för att vi kan garantera och säkerställa kvalitén på personen vi släpper in genom dörrarna. Du träffar bland andra:

Arbetsledare
Arkitekter
Byggentrepenörer
Byggherrar
Entrepenörer
Ingenjörer
Inköpare
Installatörer
Kommunala tjänstemän

 

 

Konsulter
Kvalitetsansvariga
Platschefer
Politiker
Projektledare
Slutkunder
Snickare
Säkerhet HMS