MalmöMässan
Malmö, Sverige
27 - 28/03/2019

Bygg Malmö

- Mässan för oss som bygger regionen

En tredjedel av Sveriges import och export går igenom Skåne. Med byggnationen av den fasta Fehmarntunneln mellan Tyskland och Danmark så kommer Sydsverige spela en större roll för logistik och transporter. Det ställer höga krav på infrastrukturen i regionen. Satsningar på höghastighetståg samt snabba regionaltåg skapar attraktiva möjligheter för nya bostadsområden när det blir snabbare och enklare att pendla. Nära samarbeten mellan universiteten, den offentliga sektorn och näringslivet formar ett innovativt klimat som skapar arbetstillfällen och efterfrågan på bostäder och kontorslokaler. Region Skåne är i ständig utveckling, det innebär att byggbranschen står inför stora utmaningar men samtidigt stora möjligheter. 

Bygg Malmö är en spännande mötesplats där branschen, branschorganisationer, regionala och kommunala instanser möts och inspireras av varandra, deltar i debattpaneler och får chansen att avhandla viktiga frågeställningar för framstegsprocessen som: hållbarhet, digitalisering och resursbrist inom regionen. Här möts engagerade deltagare inom infrastruktur, bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsbyggnadsnation med visioner för regionens utveckling i framtiden.

Träffa tusentals potentiella kunder, beställare och samarbetspartners. Spara tid, spara pengar och få maximal utdelning för en minimal insats.

Påverka framtidens region Skåne - redan idag!

Upptäck våra samarbetspartners

Bygg Malmö arrangeras av Easyfairs och mässans koncept är framtaget i nära samarbete med organisationer, myndigheter och företag i regionen som alla verkar för ett Skåne i utveckling.

Nedan kan du läsa mer om alla våra partners!

Linje

Handelskammaren Syd

Linje

Skåne 2030

Linje

Sveriges Byggindustrier

Linje

Sveriges Arkitekter

Linje

RISE

Linje

Sweden Green Building Council

Linje
Linje

Trafikverket

Linje

Skåne regional utveckling

Linje

Byggherrarna

Linje

Maskinentrepenörerna

Linje

IQ Samhällsbyggnad

Linje

InfraSweden 2030

Linje
Linje

H+ Helsingborg

Linje

Installatörsföretagen

Linje

Byggmaterial Industrierna

Linje

BIM Alliance

Linje

Håll Nollan

Linje
Linje

Invest in Skåne

Linje

Byggnads

Linje

Svenska teknik & designföretagen

Linje

VVS-fabrikanterna

Linje

Smart Built Environment

Linje

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varför du ska vara en del av Bygg Malmö 2019

Vad händer?

Bygg Malmö är en spännande mötesplats där branschen, branschorganisationer, regionala och kommunala instanser möts och inspireras av varandra, deltar i debattpaneler och får chansen att avhandla viktiga frågeställningar för framstegsprocessen som: hållbarhet, digitalisering och resursbrist inom regionen.

Worker

Vem besöker?

Anläggare | Arkitekter | Arbetsledare | Byggentrepenörer | Byggherrar | Hantverkare | Ingenjörer | Inköpare | Installatörer | IT-ansvariga | Kommunala tjänstemän | Konsulter | Kvalitetsansvariga | Platschefer | Politiker | Projektledare | Slutkunder

Marknader

Vilka marknader?

Bygg Malmö är mötesplatsen som kopplar samman alla delar inom:

  • Samhällsbyggnation
  • Infrastruktur
  • Bostäder
  • Kommersiella fastigheter

Allt som tillsammans bygger vårt nya Skåne.

Kugghjul

Bygg Malmö

Bygg Malmö är den enda mötesplatsen i sitt slag som riktar sig mot den högproduktiva regionen Skåne som erbjuder ditt företag möjligheten att träffa beslutsfattare i en aktiv köpprocess eller som söker efter rätt kontakter.

Spargris

Maximal utdelning till minimal insats

Vi ger dig möjlighet att under två säljfokuserade dagar träffa hela branschen på en stor, samlad byggmässa ger dig som utställare möjligheten att träffa tusentals kunder, beställare och samarbetspartners under kort tid, vilket sparar både tid och pengar under högkonjunktur. 

Pil uppåt

Easyfairs koncept

Easyfairs mässor är tids- och kostnadseffektiva vilket innebär att du investerar i ett säljevent som fokuserar på dina affärer. Vi erbjuder två säljfokuserade dagar med tusentals kunder på en och samma plats.

Byggmässa Malmö
Byggmässa Malmö
Byggmässa Malmö
Byggmässa Malmö