Utställarkatalog

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018

Utställare

Caverion Sverige

Caverion Sverige

C 23

11251 STOCKHOLM
Sverige
www.caverion.se


Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier.

Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser.

Detta säkerställer hög driftsäkerhet, säkra, hälsosamma och inbjudande miljöer, optimal prestanda och kostnadseffektivitet.

Vårt mål är att bli en ledande europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader och industrianläggningar.

Våra styrkor omfattar teknisk kompetens och ett heltäckande tjänsteerbjudande inom samtliga teknikområden genom fastigheters och industrianläggningars hela livscykel.

Caverion har över 17 000 anställda i 12 länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning för år 2016 uppgick till cirka 2.4 miljarder euro. Caverions aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors.

Produkter