Utställarkatalog

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Fastighetsmässans utställare

Back-Trap Fyra Hus AB

Back-Trap Fyra Hus AB

K 16

431 41 Mölndal
Sverige
www.backtrap.se

Back-Trap Fyra Hus AB utvecklar innovativa lösningar som bidrar till hälsosammare boendemiljö, samtidigt som underhåll av fastigheterna minskar.

BACK-TRAP BAKVATTENSTOPP.
Insatsen för golvgrunnar som stoppar bakvatten.

Back-Trap bakvattenstopp är utformad för att hindra avloppsvatten från t.ex. toalettstolar att rinna in i golvbrunnen.

Back-Trap tar hand om upp till 30 mm bakfall (negativt fall) och svall.

Back-Trap är en enkel lösning mot bakvatten, slagvatten och bakfall när andra alternativ inte är genomförbara av ekonomiska eller praktiska skäl.

Back-Trap passar merparten av på marknaden monterade golvbrunnar med 75 mm sidoutlopp.

Back-Trap‘s utformning och materialegenskaper klarar kraven för spillvattenaplikationer med god marginal, både vad det gäller flöde, sanitet och livslängd.

BAKVATTEN
Orsaken till bakvatten i golvbrunnar kan vara många. Men den allra vanligaste orsaken är felaktigt fall (bakfall eller neutralt fall) orsakat av byggnationsfel, sättningar i hus, oturlig placering av WC-stolens påstick till grenrör (groda) eller påbyggnad av avlagringar i grenrör (groda).

EN ACCEPTERAD LÖSNING.
Back-Trap är en väl genomtänkt och av branschen accepterad lösning på bakvatten till golvbrunn när övriga alternativ inte är genomförbara av tekniska eller ekonomiska skäl.

Back-Trap är driftsäker och underhållsfri eftersom produkten inte har några rörliga delar eller membran som kan kärva, torka ut eller fela i tätningsytor.

Back-Trap är resultatet av ett samarbete mellan några av landets ledande bygg- och fastighetsföretag och ingenjörsexpertis inom området spillvatten.

Back-Trap är utvecklad och tillverkas i Sverige.

Produkter

Produktnyheter