Utställarkatalog

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Fastighetsmässans utställare

CTRAP

CTRAP

H 31

22370 Lund
Sverige
http://ctrap.se

Vår affärsidé är att enkelt och effektivt säkerställa hälsosam inomhusluft. Vi människor tillbringar upp emot 80 % av vår livstid inomhus. Därför är det av största vikt att inomhusluften är frisk. cTrap ska vara det självklara förstahandsvalet för att åtgärda emissionsproblem. Vi vill även att cTrap ska användas i ett så tidigt skede som möjligt – redan innan hälsoproblem uppstår.

Produkter