Utställarkatalog

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Fastighetsmässans utställare

Geobear

Geobear

i. 19

44936 Nödinge
Sverige
www.geobear.se

Underhåll av byggnader

Att reparera en sättningsskada kan vara en både dyr och långsam process. Detta leder till att många som har problem med sjunkande byggnader är osäkra på ifall de vill reparera skadan eller inte. Geobear AB har utvecklat innovativa, kostnadseffektiva och störningsfria alternativ till de mer traditionella reparations- och pålningsmetoderna.

Geobear AB använder i sina tjänster den innovativa geopolymerteknologin, med vilken man kan förstärka svag jord direkt under grunden. Då man stabiliserat jorden, stannar sättningen upp och man kan lyfta byggnaden eller konstruktionen tillbaka till originalnivån. Geobear AB utnyttjar geopolymerteknologin på följande sätt:

Golvutjämning och golvstabilisering
Markstabilisering
Grundförstärkning
Uppfyllning av tomrum
Skärminjektering

För närvarande är Geobear AB en pionjär inom branschen, och vi strävar efter att vara det ledande namnet inom branschen och kundernas första val även i framtiden. Tack vare år av utveckling kan vi möta behov som en mängd olika kundgrupper och sektorer kan ha. Våra tjänster är idealiska för reparationer av vägars, järnvägars, parkeringsplatsers, bostadshus, kommersiella och industriella byggnaders sättningsproblem. Vi erbjuder även idealiska lösningar till sådana arbetsplatsförhållanden där man inte kan använda traditionella metoder och pålning. Geobear AB reparerar sättningsproblem i hela Sverige.

Våra material är bedömda av Sundahus och Byggvarubedömningen, de är även helt neutrala och ofarliga för miljön.

Produkter

Produktnyheter

 • LYFTNING OCH FÖRSTÄRKNING AV 29 STYCKEN PELARPLINTAR

  Arcelor Mittal hanterar många tunga stålrullar per dag och behöver transportera dessa inne i fabriken mha. traverser med vajerspel. Läs mer om hur URETEK grundförstärkte och lyfte pelarplintarna.

  http://www.uretek.se/referenser/industribyggnader/...

 • URETEKS LÖSNINGAR MÖJLIGGÖR FULL ANVÄNDNING AV LAGERKAPACITETEN

  I en internationell detaljhandelsvaruhuskedjas lagringsutrymme fann man tomrum under golvet till följd av att jorden hade packats ihop.
  Läs mer om hur URETEK löste kundens problem.

  http://www.uretek.se/referenser/kommersiella-byggn...