Utställarkatalog

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Fastighetsmässans utställare

Jetas Quality Systems AB

Jetas Quality Systems AB

H 30

41253 GÖTEBORG
Sverige
www.jetas.se

JETASMETODEN® är det ideala systemet för ärendehantering för företag med medarbetare som huvudsakligen tillbringar arbetsdagen utanför kontoret.
JETAS består i huvudsak av två delar, dels vår webbtjänst som används för felanmälan och administration av systemet och dels via våra appar. Använd din mobila enhet på fältet för att skapa och hantera ärenden gällande såväl felavhjälpande som förebyggande drift- och underhållsarbeten. Systemet ger full transparens mellan beställare och utförare.