Utställarkatalog

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Fastighetsmässans utställare

San Sac AB

San Sac AB

i. 06

58104 LINKÖPING
Sverige
www.sansac.se

Vår vision - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment.


Från en marknadsledande position, med över 50 års erfarenhet, kan vi idag erbjuda heltäckande systemlösningar för källsortering och avfallshantering till användare i offentlig och privat verksamhet.

San Sac har idag 25 medarbetare och omsätter ca 190 Mkr. Verksamheten är, precis som 1962, lokaliserad till Linköping.
Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örnsköldsvik.

Miljö- och kvalitetscertifiering
San Sac är sedan 2000 miljöcertifierade enligt ISO14001. Som ledande företag inom branschen tar San Sac sitt ansvar inte bara genom att sortera och återvinna avfallet som vi genererar utan vi erbjuder även ett brett sortiment produkter som bidrar till förbättring av miljön

Produkter

Produktnyheter