Utställarkatalog

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018

Det är här du gör affärer!

Urval av utställare på Elmässan Syd

We Consulting AB

We Consulting AB

E 19

167 51 BROMMA
Sverige
www.we-consulting.se

We Consulting är ett teknikkonsultbolag, specialiserade på infrastruktur för kommunikation och Connectivitet. Vi jobbar med fibernät, trådlösa system och mobiltäckning, både inomhus och utomhus.
Vi levererar både strategisk rådgivning, kompletta lösningar och skapar förutsättningar för att uppkopplade produkter, tjänster och människor fungerar felfritt tillsammans.

We Consulting behärskar hela kedjan från fiberplanering, fastighetsnät, Wifi-nät till mobil inomhustäckning och IoT-lösningar. Som partner till Sigfox har vi möjlighet att hjälpa kunder med utmaningar och smarta affärscase inom Internet of Things, (IoT)

Vi finns över landet med ca 180 medarbetare och har kontor i bl.a. Malmö. Våra kunder äger, driver eller använder kommunikationsnät och är oftast stadsnät, fastighetsägare eller operatör, eller leverantör till någon av dessa.

We Consulting är helt enkelt konsulter inom Connectivitet!

Läs mer på: www.we-consulting.se

PS. Missa inte våra 3 olika seminarier om fiber och trådlös uppkoppling. DS.

Elmässans Scen: http://www.easyfairs.com/sv/fastighetsmaessanskydd-saekerhetelmaessan-syd2018/elmaessan-syd-2018/foer-besoekare/seminarier/

Fastighetsmässan scen: http://www.easyfairs.com/fastighetsmaessanskydd-saekerhetelmaessan-syd2018/fastighetsmaessan-syd-2018/discover-fastighetsmaessan/seminarier-onsdag/

Produkter

Produktnyheter

 • Expo Vallastaden i Linköping - Lärdomar om Connectivitet!

  We Consulting på studiebesök i Vallastaden
  I september var vår expert på fastighetskommunikation, Patrik Olsson, på studiebesök i den nya stadsdelen, tillika bomässan, Vallastaden i Linköping. Där har över 40 byggherrar skapat vad som blivit en levande blandstad med fascinerande arkitekturlösningar, inte minst den nytänkande infrakulverten som löper under staden.

  "Utmaning att bygga energieffektivt och samtidigt ha mobiltäckning på toppnivå", Simon Helmér

  Vi fick ett samtal med Simon Helmér, VD för Linköpingsexpo, om det unika projektet. Bland annat lyfte han vikten av att bygga energieffektivt och samtidigt se till att mobiltäckningen lever upp till de höga kraven från framtidens boende.

  Patrik Olsson, som ligger bakom We Consultings tjänstepaketering för inomhustäckning och fastighetskommunikation, kommenterar insikterna från besöket i Vallastaden;

  – Jag tror att i framtiden kommer man integrera även kommunikationslösningarna tidigt i byggprocessen, precis som man projekterar för el och annan infrastruktur i fastigheten. Det ger en bra kommunikation, anpassad för de människor som bor där.

  Se den inspelade intervju om vad man lärt sig i projektet.

  http://we-consulting.se/consulting-pa-studiebesok-...

 • Musikmetoden - Musik på jobbet!

  Syftet med projektet Musikmetoden var att vidga begreppet friskvård och förbättra hälsan hos de anställda och förväntningarna överträffades rejält. Friskvård är mer än träning och alla ska må bra på jobbet. Därför bestämde We, med vår VD Mats Rönnlund i spetsen, för att vi på försök skulle utöka friskvården till att även omfatta musik.

  När bandet grundades kunde ingen av medlemmarna spela ett instrument. Men efter 4 månader av övande kontaktade de Andreas Kleerup som kom för att se bandet uppträda live.

  http://we-consulting.se/musikmetoden-consulting-bi...

 • Certifierat bra arbetsplats!

  Under hösten har We Consulting genomfört en medarbetarundersökning via Great Place To Work. I år har vi fått ett ännu bättre resultat än förra året och det känns oerhört roligt!
  Vi landar på ett förtroendeindex på hela 90%, och 94%(!) av alla svarande säger att: ”allt sammantaget skulle jag säga att det här är en mycket bra arbetsplats".

  Tack vare vårt mycket goda resultat så får vi även detta året (med marginal) fått Great Place To Works certifiering för utmärkta arbetsplatser! Certifieringen är baserad på Great Place to Work Institutes globala standard för vad som kännetecknar en utmärkt arbetsplats.

  Vi öker ständigt efter nya medarbetare som vi bli en del av vårt gäng och jobba på en riktigt bra arbetsplats!
  Se mer och följ oss på: https://karriar.we-consulting.se/

  https://karriar.we-consulting.se/

 • Företagsutmaning - FN's Globala Mål!

  2015 var ett historiskt år för alla som jobbar för minskad klimatpåverkan och en hållbar framtid för vår vackra, mångfaldsrika planet. Världens ledare skrev då under Agenda 2030, ett avtal med 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker; att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

  Den skeptiskt lagda kan med rätta se stora utmaningar i att få alla länder att tillsammans leva upp till de i sammanhanget kanske självklara sakerna. Vi skulle förmodligen behöva sikta – och nå – högre. Men även den skeptiska bör förstå det stora i att avtalet med de 17 målen, faktiskt blev överenskommet och underskrivet.

  Värderingsstyrt från starten
  På We Consulting har vi ända sedan vi drog igång 2013, byggt in våra grundvärderingar glädje, enkelhet och långsiktighet i varenda del av vår verksamhet. Vi har velat att arbetet på We, förutom att vi skall bygga världens bästa konsultbolag att arbeta på och tillsammans med, även skall innebära att man bidrar till något positivt utanför företaget. Ett stort fokus har lagts på att växa hållbart, verka hållbart och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Under 2016 har vi lagt extra mycket engagemang på samhällsansvar, välgörenhetsarbete och arbete för jämställdhet och mångfald på vårt företag.

  De globala målen som styrmodell
  Därför känns det som ett naturligt och självklart steg att under 2017 koppla vårt hållbarhetsarbete till en ny styrmodell. En som är framtagen av världens alla ledare och som ger ett otroligt motiverande och tydligt ramverk för ett hållbart företag, i en hållbar framtid. Vilken styrmodell jag talar om? De 17 globala målen såklart.

  Därför kommer vi i år att börja använda det som tagits fram för Agenda 2030 i vårt CSR-arbete och miljöaktiviteter för att vara med och bidra till de 17 globala målen. Vi kommer till en början att fokusera på mål som vi tillsammans prioriterar. Vi kommer se vilka områden som mest naturligt kopplar till vår verksamhet, som till exempel mål nummer 11, hållbara städer och samhällen, eller mål nummer 9 om en hållbar infrastruktur och att öka tillgången på informations- och kommunikationsteknik. Längre fram kommer vi att addera fler av målen till vårt arbete.

  Jag vill härmed utmana fler företag i såväl vår som andra branscher att göra samma sak. För mig känns det självklart att inrikta och linjera allt vi gör med mål som tar världen mot en hållbar och rättvis framtid.

  Vill du veta mer om de Globala Målen och Agenda 2030 så kan jag rekommendera www.globalamalen.se.

  Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra enorm skillnad.

  Mats Rönnlund, VD, We Consulting AB

  http://www.globalamalen.se/