Utställarkatalog

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018

Det är här du gör affärer!

Urval av utställare på Elmässan Syd

Infometric AB

Infometric AB

E 03

19140 SOLLENTUNA
Sverige
www.infometric.se

• Individuell vattenmätning
Idag finns det ett förslag hos Riksdagen att man i all nyproduktion och i samband med ombyggnad skall mäta el och tappvarmvatten. Anledningen till det är att man konstaterat en onödigt stor förbrukning av framför allt varmvatten i lägenheter när man jämfört med villaägare. Även här visar statistik från tidigare projekt att det finns en stor besparingspotential på ca 25%. Bästa tillfället att göra denna installation är i samband med att en fastighetsägare gör en stamrenovering eller givetvis i nyproduktion.

• Temperaturmätning
Fastighetsägare ställer in sina värmekurvor enligt ett antal parametrar, men man vet ändå inte med säkerhet om man lyckas leverera rätt temperatur till alla boende. Genom att sätta en temperaturgivare i varje lägenhet kan man följa upp att man tillhandahåller den temperatur man lovat, varken mer eller mindre. Här finns det otroligt mycket pengar att spara genom att göra sk. driftoptimeringar.

Infometric erbjuder ett öppet system vilket bland annat innebär att kunden inte är låst till ett specifikt fabrikat. Vi förespråkar också trådbunden kommunikation i all nyproduktion då man helt enkelt kan garantera en säkrare signal än med trådlöst. Infometric följer M-Bus standarden för både tråd-kommunikation och trådlös kommunikation.

Är du involverad i ett projekt där det ska vara individuell mätning och har funderingar kring detta? Kontakta oss idag, så hjälper vi dig!

Produktnyheter

  • Smidig driftsättning med mobilapp!

    Infometric har lanserat en driftsättningsapp i syfte att förenkla arbetet när du som installatör ska koppla ihop rätt energimätare med motsvarande lägenhet eller lokal. Mätarna driftsätts med appen som hela tiden är uppkopplad mot Infometrics system. Driftsättningen görs genom att scanna av streckkoden på mätaren med telefonen och som sedan synkas med vårt system, och därefter sker en verifiering.

    Anpassad för både Android och iOS.

    Titta förbi så demonstrerar vi appen närmare!