Award: Framtidens Fastighet

Boka monter Fri entré, registrera dig här

Hur kommer framtidens fastigheter att se ut?

Priset Framtidens Fastighet delas ut på Fastighetsmässan den 16 mars 2017.

Priset kommer att delas ut till en Fastighet som har gjort ett avtryck. En Fastighet som ur alla perspektiv har byggts med en stark framtidsvision. Fastigheten är hållbar, energieffektiv, har nytänkande teknik och skapar en användarvänlighet för människorna som vistas i fastigheten.
En Fastighet som är byggd för framtidens utmaningar helt enkelt.

Vill du nominera en Fastighet? Skicka ditt bidrag till karin.lonntorp@easyfairs.com

ff framtidens fastighet