Branschnyheter

Boka monter Fri entré, registrera dig här

Läs det senaste om Hållbart Byggande

Boverket har beviljat 102 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Stödet ska gå till upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott, men även för nya anläggningar såsom gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen. – Stödet kommer bland annat att användas till att upprusta ...
Boverket har beviljat 102 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Stödet ska gå till upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott, men även för nya anläggningar såsom gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen. – Stödet kommer bland annat att användas till att upprusta ...
21-06-18
Lina Öien tar över som ny chef för enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen då tidigare chefen, Charlotta Szczepanowski, lämnar sin tjänst. Lina Öien har varit på Riksbyggen sedan 2013. Hon har närmast varit chef för Riksbyggens ledningssystem och har enligt företaget 20 års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor, i egenskap av konsult med fokus ...
Lina Öien tar över som ny chef för enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen då tidigare chefen, Charlotta Szczepanowski, lämnar sin tjänst. Lina Öien har varit på Riksbyggen sedan 2013. Hon har närmast varit chef för Riksbyggens ledningssystem och har enligt företaget 20 års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor, i egenskap av konsult med fokus ...
21-06-18
Med det nyinstiftade Bopriset till minne av Josef Frank vill Boinstitutet lyfta fram hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad. Priset ska uppmärksamma och premiera ett byggande, en boendemiljö som inte har byggnaden i sig som mål, utan ser sambandet mellan hem, hus och kvarter samt som erbjuder alla, oavsett inkomst, ett vackert hem i ett ...
Med det nyinstiftade Bopriset till minne av Josef Frank vill Boinstitutet lyfta fram hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad. Priset ska uppmärksamma och premiera ett byggande, en boendemiljö som inte har byggnaden i sig som mål, utan ser sambandet mellan hem, hus och kvarter samt som erbjuder alla, oavsett inkomst, ett vackert hem i ett ...
20-06-18
Hur påverkas möjligheterna att förflytta oss på ett hållbart sätt i en allt tätare stadsdel? Logistikens roll i stadsutvecklingen och dess möjlighet att bidra till positiva effekter i den nya smarta staden diskuteras under ett av seminarierna på Samhällsbyggararenan. Förtätade städer med ökad befolkning ställer nya krav på både innovation och logistik. Det innebär att ...
Hur påverkas möjligheterna att förflytta oss på ett hållbart sätt i en allt tätare stadsdel? Logistikens roll i stadsutvecklingen och dess möjlighet att bidra till positiva effekter i den nya smarta staden diskuteras under ett av seminarierna på Samhällsbyggararenan. Förtätade städer med ökad befolkning ställer nya krav på både innovation och logistik. Det innebär att ...
20-06-18
En renoverad nybarockkyrka, ett upprustat anrikt konstmuseum och ett nybyggt modernt tingsrättshus. Tre projekt som är nominerade i årets upplaga av Stenpriset. I år är totalt elva projekt nominerade, vilket är det största antalet nominerade hittills. – Vi har aldrig haft så många nominerade som i år, vilket är glädjande i sig. Det är samtidigt ...
En renoverad nybarockkyrka, ett upprustat anrikt konstmuseum och ett nybyggt modernt tingsrättshus. Tre projekt som är nominerade i årets upplaga av Stenpriset. I år är totalt elva projekt nominerade, vilket är det största antalet nominerade hittills. – Vi har aldrig haft så många nominerade som i år, vilket är glädjande i sig. Det är samtidigt ...
20-06-18