Varför ställa ut?

Boka monter Fri entré, registrera dig här

Where smart people make intelligent deals

För fjärde gången arrangeras nu en fackmässa i Stockholm som helt inriktas på fastighetsförvaltning, driftsfrågor och olika typer av underhållsinsatser för större fastigheter.

Efter kontakt med Sveriges främsta fastighetsbolag och enskilda bostadsrättsföreningar står det helt klart att det finns ett uppdämt behov av en egen mötesplats som speciellt belyser drift, förvaltning och fastighetsunderhåll. Fastighetsbolagen och bostadsrättsföreningarna vill utveckla sina kunskaper, träffa gamla och nya leverantörer, se produktnyheter och göra affärer.

 

 

statistik