Seminarieprogram

Åbymässan
Göteborg, Sverige
04 - 05/09/2019

Upptäck programmet

4 September 2019

10.00 - 10.45

Magnus Rantorp


Hotbild Västsverige


Hur förberedda är vi i regionen inför potentiella framtida hot? Med en osäker omvärld är frågan lika viktig som någonsin tidigare. Beredskapen i regionen ser olika ut i olika kommuner, vad behöver vi satsa på för att privata, offentliga och kommunala verksamheter ska kunna rustas för säkerhet vid eventuella hot? Paneldeltagarna diskuterar utifrån sina olika perspektiv hur en osäker omvärld påverkar vår trygghet.

Paneldeltagare: 
Jan Kinnander – Chef Säkerhetskontoret, MUST
Magnus Ranstorp – Terrorexpert, Försvarshögskolan
Li Jansson – Branschchef, Säkerhetsföretagarna
Magnus Lindgren – Generalsekreterare, Tryggare Sverige

Moderator:
Joakim Söderström - VD, SäkerhetsBranschen

 

 

11.00 - 11.45

Sveriges lag


Ny säkerhetsskyddslag – hur påverkar den branschen?

En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft 1 april 2019. Hur kommer den att påverka näringslivets säkerhetsåtgärder? Hur ska näringslivet och offentlig verksamhet anpassa sig till de nya kraven? Våra panelexperter reder ut vad som gäller. 

Paneldeltagare:
Johan Nykvist – VD, 2secure (fd Koncernsäkerhetschef, SAAB)
Jan  Kinnander – Chef Säkerhetskontoret, MUST
Martin Waern – Ansvarig för säkerhetsskyddfrågor, SRS Group
Dan Larsson – Säkerhetskonsult, Insightsecurity

Moderator:
Annette Norman – Senior Jurist, KnowIt

11.00 - 11.45

Belysning


Trygghet genom planering och belysning

Hur kan vi på effektivaste sätt skapa miljöer där människor känner sig trygga i? Ett sätt kan vara att använda belysning som skapar möjlighet att se omgivningen men utan att förstöra mörkerseendet. I Göteborg fanns 2005 – 2018 samverkansorganisationen Trygg, Vacker stad men den lades ner i årsskiftet pga ekonomi men behoven kvarstår.

Paneldeltagare:
Bertil Göransson – Ljusdesigner, Luxera
Cornelis Uittenbogaard – Stadsplanerare, Tryggare Sverige
Lars Dahlborg – Ljusdesigner, Sweco

Moderator:
Thomas Pettersson - Kommissarie, Polisen

Denna föreläsning hålls på Public Spaces scenen.


 

 

 

13.00 - 13.45

Anders Nilsson


Livehack


Anders Nilsson är en välkänd IT-säkerhetsexpert från ESET som i realtid visar ett livehack, där han tar över en uppkopplad enhet. Digitalisering innebär effektiviseringar och nya affärsmöjligheter – men de innebär också nya risker.

14.00 - 14.45

Gårdstensmodellen


Gårdsstensmodellen

Här pratar vi om hur långsiktigt arbete på många plan har lyckats vända utvecklingen för Gårdsten. Samtidigt så har t ex Hjällbo med liknande förutsättningar inte gjort samma resa. Vad i arbete som gjorts/görs kan man anamma och tillämpa på andra stadsdelar?

Paneldeltagare:
Janne Josefsson
– Journalist, SVT
Fredrik Lennartsson - Bitr. lokalpolisområdeschef Storgöteborg Nordost, Polisen
Michael Pirosanto – VD, Gårdstensbostäder
Li Jansson - Branschchef , Säkerhetsföretagarna
Cornelis Uittenbogaard – Stadsplanerare, Tryggare Sverige
Johanna Winqvist - fil kand i statsvetenskap, GU

Moderator:
Joakim Söderström - VD, SäkerhetsBranschen

15.00 - 15.45

AI


AI och maskininlärning i Cyberförsvar

Passersystem, elektroniska dörrar och mycket annat i privata och offentliga fastigheter är beroende av fungerade teknik - men som skulle kunna hackas. I den här paneldebatten deltar experter inom cyberförsvar. Vad behöver kommuner och bolag göra för att skydda sina digitala tillgångar och system? Och hur man kan nyttja den nya AI-tekniken till sin fördel?

Paneldeltagare:
Samuel Taub - Programansvarig Analys, MSB
Kaja Narum – Business Unit Leader, Security, IBM Security
Richard Oehme - Senior Advisor, KnowIt

Moderator:
Pernilla Rönn - Head of Division Cyber Security, Combitech

 

 

16.00 - 16.45

Ubåtsjakten


Ubåtsjakt i svenska vatten – nutid eller dåtid?

Örlogskaptenerna Thomas Wenkel och Ragnar Westblad tillhör de mest erfarna ur svenska marinen, vad gäller operationer till sjöss i modern tid. Lyssna på deras spännande berättelse om bland annat Hävringe-incidenten 1988, som är en bekräftad ubåtskränkning av svenska vatten. Deras arbetsliv kan te sig som ett spännande äventyr, men verkligheten såg annorlunda ut.

Paneldeltagare:
Thomas Wenkel - Örlogskapten
Ragnar Westblad – Örlogskapten

16.15-17.00

Stefan Hyttfors


Stryk digitalisering

Antalet människor med tillgång till internet dubbleras det kommande decenniet och mjukvara förändrar spelplanen för alla organisationer och individer. Vi programmerar om oss själva biologiskt, vi manipulerar material på atomnivå och vi skapar artificiell intelligens som ska överträffa människans. I en inte alltför avlägsen framtid har behovet av mänsklig kompetens och arbetskraft förändrats totalt, många av de företag och varumärken vi kommer prata om på tio års sikt är inte ens startade idag.

Föreläsare: Stefan Hyttfors, Futurist
Denna föreläsning hålls på Fastighetsscenen

17.00-18.30

Branschmingel


Branschmingel i entrén

Avsluta mässans första dag med härlig musik, nätverkande och något gott att dricka! Ett mässmingel är det perfekta tillfället att runda av dagen och mingla med både besökare och utställare. Varför inte bjuda in dina viktigaste kunder eller kollegor till ett mässbesök OCH en after work?

Plats: Entrén på Åbymässan (i cafét Fast & Fresh)
Branschminglet är helt kostnadsfritt för både utställare och besökare.

5 September 2019

9.30 - 10.15

Anders Borg


Inbromsning eller kris på väg?

Fastighetssektorn har utvecklats stark under senare år. Vad händer nu? Är det en inbromsning eller en mer allvarlig kris på väg? Hur ser framtiden ut, hur länge kan storstäderna växa. Tidigare finansminister Anders Borg ger sina perspektiv.

Föreläsare:
Anders Borg - Tidigare finansminister, Moderaterna

10.00 - 10.45

Anders Danielsson


Psykologiskt försvar mot informationspåverkan

Har du upplevt att det ibland är svårt att skilja på fakta från åsikter eller falska uppgifter? Vad är
opinionsbildning och vad skulle kunna vara orkestrerat från en organisation som vill sprida felaktig information? Lyssna till hur myndigheter måste arbeta idag för att motverka desinformation och påverkanskampanjer samt hur kunskapen kan öka inom både privat näringsliv och offentlig sektor kring informationspåverkan och virtuella hot.

Paneldeltagare:
Mikael Tofvesson - Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 
Anders Danielsson - Landshövding, Västra Götalandsregionen
Hanna Linderstål - VD, Earhart
Carl Heath – Särskild Utredare för att värna det demokratiska samtalet, RISE

Moderator:
Joakim Söderström - VD, SäkerhetsBranschen

10.45-11.30

Ante Baric


Digitalisering i Göteborg Stad

Vad behövs göras i Göteborgs boenden för att bli en del av Göteborgs "smarta stad". Vi står inför en omfattande samhällsutmaning där 2 miljoner människor i Sverige är över 85 år och kommer bo kvar i ordinärt boende. Vilket ekosystem vill vi bygga och hur kan vi utveckla erbjudandet till våra gemensamma kunder/konsumenter för att erbjuda trygga och säkra boenden med leverans av olika typer tjänster samt leveranser.

Föreläsare: Ante Baric, Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad
Denna föreläsning hålls på Fastighetsscenen

11.00 - 11.45

Anders Nilsson


Livehack


Hur sårbara är vi i vår uppkopplade värld? Under denna speciella föreläsning får ni uppleva hur enkelt våra privata digitala konton kan bli hackade och hur du skyddar dig.

Anders Nilsson - Säkerhetsspecialist ESET visar hur ett intrång i ett IT-system enkelt kan begås, allt live på scen.

13.00 - 13.45

Mats Egebrant


Privat räddningstjänst 

Hur är Sveriges beredskap och samhällets möjligheter till förändrad räddningstjänst tycker du? Lyssna till Mats Egebrant, brandingenjör och Chef för Brand & Räddning på Securitas, när han tillsammans med er tar dialog kring möjligheter i den samlade räddningstjänsten. I dessa åtstramningstider med rationaliseringar och besparingar påverkas räddningstjänsten för att upprätthålla tryggheten i samhället. Det finns möjligheter till alternativa driftsformer genom bredare samverkan med olika samhällsaktörer bland annat genom att lägga ut delar av verksamhet på entreprenad. Förutsättning är att kravspecifikationer och gränsdragningar regelbundet följs upp och det finns rätt kompetens ur flera perspektiv. Hur skall vi agera nu efter de utredningar som skett för effektivare kommunal räddningstjänst?

Föreläsare: 
Mats Egebrant - Securitas

14.00 - 14.45

Vakt


Privata bolag kompletterar polisen


Många kommuner använder privata vaktbolag för trygghetsskapande då polisens resurser inte räcker till för t ex patrullering men vi har inga nationella riktlinjer för detta. Hur tror vi utvecklingen ser ut och vad blir konsekvenserna?

Paneldeltagare:
Axel Josefsson  - Kommunstyrelsens ordförande, Göteborg
Li Jansson – Branschchef, Säkerhetsföretagarna
Magnus Lindgren – Generalsekreterare, Tryggare Sverige

Moderator:
Joakim Söderström - VD, SäkerhetsBranschen

15.00 - 15.45

Gated Communities


Gated communities

En ökad upplevd otrygghet får människor att vilja skydda sig själv och sin familj. Genom att skapa dessa sammanslutningar så ökar man tryggheten för de som bor där men samtidigt ökar man på segregationen – vi och dom – med alla problem som följer. Samtidigt har Sverige sedan 90-talet portar och grindar till många av våra kvarter vilket är samma sak men allmänt accepterat och inte lika iögonfallande. Hur ser vi på utvecklingen?

Paneldeltagare:
Cornelis Uittenbogaard - Stadsplanerare, Tryggare Sverige
Håkan Boström – Journalist, GP
Karin Mårdh-Stavåsen - Kommunpolis, Polisen

Moderator:
Joakim Söderström - VD, SäkerhetsBranschen