Varför ställa ut?

Åbymässan
Göteborg, Sverige
04 - 05/09/2019

Varför ska jag investera pengar och tid på Säkerhet?

Vi som mässarrangör har höga ambitioner på ditt deltagande. I en alltmer digital värd ökar behovet av det fysiska mötet. Som kund vill man kunna känna, se och uppleva produkter i sitt sammanhang och direkt kunna prata, utveckla och kontakten med leverantören. 

Att ställa ut på en mässa är som att samla affärsskapande aktiviteter, reklam, events och försäljningstid under ett och samma tak. Easyfairs har dessutom effektiviserat detta till två säljfokuserade dagar som sparar dig som ställer ut både tid och pengar. Som utställare får du också tillgång till smarta verktyg för att effektivisera ditt deltagande; interaktiv mässkatalog, utställarutbildning, digitalt underlag för inbjudningar till besökare och mycket mer. 

 

 

Säkerhets besökare är

Skyddsombud
Säkerhetschefer
Inköpschefer
Verkställande direktörer
Brandbefäl
Bevakningschefer
IT-ansvariga
IT-säkerhetschefer
Larminstallatörer
Produktionschefer
Räddningschefer
Skyddsingenjörer
Säkerhetssamordnare
Byggkonsulter
Försäkringsansvariga 

Flera företag har bokat monter på Säkerhet 2019, gör det ni med!

säkerhet gbg
visit ejendomsmessen 1
visit ejendomsmessen 2
besök slide 3