Utställarkatalog

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här »

Tidningen Utemiljö

Tidningen Utemiljö

T:04a

43893 LANDVETTER
Sverige
www.tidningenutemiljo.se

Tidningen Utemiljö vänder sig till dig som yrkesmässigt arbetar med park, trädgård, kyrkogård, golfanläggningar och andra grönområden och utemiljöer. Tidningen Utemiljö har ett nära samarbete med branschens experter och med forskare inom den gröna sektorn.