Utställarkatalog

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här »

Veg Tech AB

Veg Tech AB

U:06

342 52 VISLANDA
Sweden
www.vegtech.se

Vi odlar, utvecklar och förser byggnader och städer med multifunktionella växtsystem som bidrar med fördröjning av dagvattnet, förbättrar vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden. Vi erbjuder gröna lösningar som skapar levande städer för tak, innergårdar & takträdgårdar, vatten- och markmiljöer, grönskande fasader mm.

Produkter