Utställarkatalog

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här »

Finncont

Finncont

S:06

42750 Billdal
Sweden
www.finncont.se

Finncont är expert på insamlings-, lagrings- och transportlösningar som stöder cirkulär ekonomi.
Vi producerar smarta lösningar för miljö- och avfallshantering till tillverkningsindustrin, fastighetsbolag, kommuner och jordbruk. Utöver vårt breda sortiment av produkter erbjuder vi våra kunder kostnadseffektiva speciallösningar i vår Finncont Design Studio®.

Finncont AB erbjuder smarta lösningar för:
Avfallshantering:
• för att göra källsorteringen enklare och effektivare
Industriella lösningar:
• säkra och hygieniska IBC-behållare för hantering av livsmedels- och kemiska industriprodukter samt andra miljöprodukter för industrier
Bränsle- och vätsketankar:
• certifierade och typtestade tankar som uppfyller alla krav på transport och förvaring

Jag är övertygad om att med Finnconts breda produktutbud och expertis kan vi erbjuda konkurrenskraftiga och smarta lösningar för svenska kunder.

TILLSAMMANS MOT EN SMART CIRKULÄR EKONOMI!

Produkter