Varför ställa ut?

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här »

Var en del av Public Spaces 2019

I en alltmer digital värd ökar behovet av det fysiska mötet. Som kund vill man kunna känna, se och uppleva produkter i sitt sammanhang och direkt kunna prata och utveckla kontakten med leverantören. Att ställa ut på en mässa är som att samla affärsskapande aktiviteter, reklam, events och försäljningstid under ett och samma tak. Easyfairs har dessutom effektiviserat detta till två säljfokuserade dagar som sparar dig som ställer ut både tid och pengar. Som utställare får du också tillgång till smarta verktyg för att effektivisera ditt deltagande.

Din möjlighet att göra nya affärer

Möt kvalificerade besökare 

På Public Spaces träffar du kvalitativa besökare som vill göra affärer med dig. 

En tids- och kostnadseffektiv mötesplats

Här samlas branschen under två intensiva mässdagar. Detta betyder att du träffar fler potentiella kunder under dessa dagar än vad du gör under flera vanliga försäljningsmånader.

Bara Business-to-business

Göteborgsregionen står inför ett massivt utvecklingssprång. Public Spaces erbjuder dig som ställer ut möjligheten att träffa beslutsfattare som är med och skapar, samt rustar upp, offentliga miljöer i en region i förändring. 

På Public Spaces träffar du bland annat;

Arkitekter, Beslutsfattare, Campingföreståndare, Entreprenör, Fastighetsförvaltare, Kommun, Konsult, Landskapsarkitekt, Markanläggningsentreprenör, Organisationer inom fastighetsskötsel, Projektledare, Påverkare, Stadsbyggnadskontor, Tillverkning/Leverantörer, Återförsäljare. 

Kontakta oss!

Är du intresserad av att veta mer om hur du kan bli en del av Public Spaces? Kontakta säljansvarig för information eller bokning.


Jonas Mitander, Sales Executive

031-89 41 23
jonas