Program

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här »

Upptäck programmet

4 September 2019

10.00 - 10.45

Uteomhusarbetare


Kompetensförsörjning - Utemiljöarbetare 


Likt många andra branscher så är kompetensförsörjningen högt prioriterad. Satsningar görs t ex genom TCYKs arbete med att höja statusen för utemiljöarbetare genom validering och certifieringar men även projekt såsom Välkommen till Framtiden. Vilka möjligheter och lärdomar finns att ta del av hittills och hur ser utvecklingen ut?

Paneldebattsdeltagare:
Lennart Wahlstedt - Utemiljö- och Kretsloppsstrateg, Poseidon/TCYK
Michael Royson – Kompetensutveckling, Green Landscaping
Sükran Dogan – Planeringsledare, Framtiden
Camilo Ciceri – Företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen

Moderator:
Nicklas Simonsson – Arbetsmarknadsstrateg, Göteborg Stad

11.00 - 11.45

Belysning


Trygghet genom planering och belysning

Hur kan vi på effektivaste sätt skapa miljöer där människor känner sig trygga i? Ett sätt kan vara att använda belysning som skapar möjlighet att se omgivningen men utan att förstöra mörkerseendet. I Göteborg fanns 2005 – 2018 samverkansorganisationen Trygg, Vacker stad men den lades ner i årsskiftet pga ekonomi men behoven kvarstår.

Paneldebattsdeltagare:
Bertil Göransson – Ljusdesigner, Luxera
Cornelis Uittenbogaard – Stadsplanerare, Tryggare Sverige
Lars Dahlborg – Ljusdesigner, Sweco

13.00 - 13.45

Cykel


Göteborg - Cykelstaden


Ambitionen i Göteborgsregionen är att människor skall transportera sig på hållbara sätt. För att det skall ske så behöver staden planeras så att alla typer kan fungera på ett tillfredsställande sätt. I dag så samsas fotgängare, cyklister och bilister på samma yta. Så hur behöver vi tänka, bygga och är det möjligt?

Paneldebattsdeltagare:
Anna Sundman - Arkitekt SAR/MSA, TIP
Naod Habtemichael – Vice Ordförande, Trafiknämnden Göteborg Stad
Björn Sax Kaijser – Trafikplanerare & Cykelexpert, Sweco

Moderator:
Florence Oppenheim – Chefredaktör & Journalist, Utemiljö

14.00 - 14.45

Grönområden


Planera utemiljön & spara resurser
 

Med minskade offentliga resurser som skall räcka till ökade områden – kan vi planera våra utemiljöer ännu smartare för att minska resursbehoven?

Paneldebattsdeltagare:
Lennart Wahlstedt - Utemiljö- och Kretsloppsstrateg, Poseidon/TCYK
Tor Skoglund - Seniorforskare, Sweco

Moderator:
Florence Oppenheim – Chefredaktör & Journalist, Utemiljö

14.00 - 14.45

Gårdstensmodellen


Gårdsstensmodellen

Här pratar vi om hur långsiktigt arbete på många plan har lyckats vända utvecklingen för Gårdsten. Samtidigt så har t ex Hjällbo med liknande förutsättningar inte gjort samma resa. Vad i arbete som gjorts/görs kan man anamma och tillämpa på andra stadsdelar?

Paneldeltagare:
Janne Josefsson
– Journalist, SVT
Fredrik Lennartsson - Bitr. lokalpolisområdeschef Storgöteborg Nordost, Polisen
Michael Pirosanto – VD, Gårdstensbostäder
Li Jansson - Branschchef , Säkerhetsföretagarna
Cornelis Uittenbogaard – Stadsplanerare, Tryggare Sverige
Johanna Winqvist - fil kand i statsvetenskap, GU

Moderator:
Joakim Söderström - VD, SäkerhetsBranschen

Denna föreläsning utförs på Säkerhetsscenen.

15.00 - 15.45

Flickor i det offentliga rummet


Flickor och det publika rummet


I yngre tonåren och tonåren så tar pojkar avsevärt mer plats i det offentliga rummet än flickor – fotbollsspel, skateboardåkning mm. Hur behöver vi tänka för att skapa platser för flickorna i samma åldrar

Paneldebattsdeltagare:
Johan Rehngren  - Landskapsarkitekt, Park- och Naturförvaltningen, Göteborgs Stad
Marika Johansson – Kriminolog, Tryggare Sverige
Pernilla Ankarberg - Designer och processledare, Ahaaa Designstudio
Karin Forss - Samhällsanalytiker och genusvetare, Sweco

Moderator:
Florence Oppenheim – Chefredaktör & Journalist, Utemiljö

 

 

 

5 September 2019

10.00 - 10.45

Brunnsparken


Brunnsparken


Trots att Brunnsparken är en av de centralaste parkerna i Göteborg så har allmänheten i stort skytt platsen förutom som transityta. Nu skall Brunnsparken byggas om och rustas upp för att bli det trevliga och trygga område som förtjänar att ligga i hjärtat av staden. Detta sker efter år av dialog och planering mellan allmänheten, fastighetsägare, kommunen och polisen. Finns det tanker ur denna långa process vi kan applicera på andra ytor i regionen som behöver rustas upp?

Paneldebattsdeltagare:
Johan Blomqvist - Projektledare för Brunnsparken, Park- och Naturförvaltningen, Göteborgs Stad
Magnus Lindgren – Generalsekreterare, Tryggare Sverige
Linda Ekman – Landskapsarkitekt, White Arkitekter

Moderator:
Bengt Persson – Universitetslektor, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

11.00 - 11.45

Jubileumsparken


Jubileumsparken


Jubileumsparken i Frihamnen, Göteborg skall stå klar 2021. Från att ha vart ett område som inga invånare rekreationsbesökte så är det nu ett av de populäraste områdena i Göteborg. Mycket av detta beror på att planeringen av Frihamnen och Jubileumsparken har verkat testpilot för ett, för Göteborg, nytt sätt att planera stad och utveckla områden. En stegvis utveckling i tät medborgardialog verkar vara nyckeln. Vad kan vi lära om arbetssättet och hur kan vi tillämpa (delar) av det i utveckling av andra miljöer?

Paneldebattsdeltagare:
Jessica Segerlund – Platsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling
Daniel Ottosson – Teknisk Samordnare, Olofström

Moderator:
Bengt Persson – Universitetslektor, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

13.00 - 13.45

Barnkonventionen


Barnkonventionen


2020 så blir FNs barnkonvention en del av Sveriges lagstiftning. Vad innebär det för hur vi planerar och bygger våra utemiljöer?

Paneldebattdeltagare:
Åsa Ekman – Verksamhetschef, Barnkonventionen
Marika Johansson – Kriminolog, Tryggare Sverige
Camilla Pärbeck – Projektledare Stadsutveckling, Sweco

Moderator:
Veronica Hejdelind – Verksamhetschef, Arwidssonstiftelsen

 

 

14.00 - 14.45

Park


Smartare arbete med gröna ytor


Hur kan vi i framtiden med hjälp digitalisering och elektrifiering arbeta ännu effektivare med våra gröna ytor? Vilka möjligheter kommer att öppna upp sig?

Paneldebattsdeltagare:
Kalle Lind - Director Commercial Lawn and Garden, Husqvarna Group

Moderator:
Bengt Persson – Universitetslektor, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

 

 

15.00 - 15.45

Gated Communities


Gated communities

En ökad upplevd otrygghet får människor att vilja skydda sig själv och sin familj. Genom att skapa dessa sammanslutningar så ökar man tryggheten för de som bor där men samtidigt ökar man på segregationen – vi och dom – med alla problem som följer. Samtidigt har Sverige sedan 90-talet portar och grindar till många av våra kvarter vilket är samma sak men allmänt accepterat och inte lika iögonfallande. Hur ser vi på utvecklingen?

Paneldeltagare:
Cornelis Uittenbogaard - Stadsplanerare, Tryggare Sverige
Håkan Boström – Journalist, GP
Karin Mårdh-Stavåsen - Kommunpolis, Polisen

Moderator:
Joakim Söderström - VD, SäkerhetsBranschen