Public Spaces 2019
Åbymässan, Göteborg
Göteborg, Sverige
04 - 05/09/2019
Mässan för oss som utvecklar och inreder det offentliga rummet

Public Spaces-

En inspirerande mötesplats för dig som förvaltar, inreder och utvecklar det offentliga rummet såsom parker, torg, aktivitetsytor och gator.

Public Spaces är mässan för dig inom privat och offentlig sektor som förvaltar, inreder, utvecklar samt underhåller det offentliga rummet såsom parker, torg, aktivitetsytor och gator. Här samlas alla relevanta branscher under samma tak och du träffar allt från leverantörer till beslutsfattare.

Livet utanför bostaden är idag viktigare än någonsin. Den ökande tillväxten i storstadsregionerna skapar ett ökat behov av fler välkomnande närområden med fokus på social hållbarhet. Sedan 2007 är vi fler på jorden som bor i urbana miljöer än på landsbygden. Det innebär att det är i världens växande städer som arbetet med att tackla många av mänsklighetens största framtidsutmaningar måste ske: att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och ett mer hållbart resursutnyttjande. Den pågående urbaniseringen ökar behoven samt utformningen av det publika rummet i form av sociala möjligheter, rekreation och inspiration. Det ställs idag höga krav på de publika ytorna kring både nybyggda och äldre bostäder. Boende och näringsidkare har olika önskemål, såsom mikroparker, biodlingar, handikappanpassning, cykelutlåning, såväl som utformningen av shared spaces. Utmaningarna för det offentliga rummet är många, men också möjligheterna!

Välkommen till Public Spaces, en mässa om det offentliga rummet som inspirerar till nya möjligheter för livet utanför bostaden.

kajen

Mässan Public Spaces 2019 är indelad i olika segment med begränsade utställarplatser för varje enskilt segment. Kontakta oss därför redan idag för att säkra din plats på årets mässa. De olika segmenten är:

GREEN EXPO
Grönområden, växter, vatten. 

FÖRVALTNING
Återvinning, papperskorgar,
renhållning.

VÄGAR
Gator, torg, skyltar, signaler.

AKTIVITET
Idrottsanläggningar, lekplatser, utomhusgym.

YTSKIKT
Asfalt, betong, stensättning.

BELYSNING
Informationsskyltar,
digitala lösningar, trygghetslösningar.

REDSKAP
Fordon, underhåll, maskiner.

MÖBLEMANG
Parkbänkar, solsängar, rastplatslösningar.

Missa inget - prenumerera på Public Spaces nyhetsbrev!

Public Spaces 2019 arrangeras parallellt med

Fastighetsmässan Göteborg

Säkerhetsmässan Göteborg