easyfairs

Again AB

Again AB

B:10

Fiskhamnsg Göteborg
Sweden
www.again.se

TVÅ GÖDNINGSMEDEL
SOM GÖR SKILLNAD

Med utgångspunkt i Agains unika teknik finns två olika näringsprodukter som medverkar till en hållbar odling och ett slutet kretslopp.

GAINUTRI
Ett koncentrerat gödningsmedel i form av ett pulver eller pellets. Produceras genom att Agains patentsökta fällningsmedel, ZeoPeat blandas med sorterad humanurin eller svartvatten.

NYMYLLA
En färdigblandad näringsberikad odlingsjord. Består av GAINUTRI uppblandad med torv. Nymylla släpper sin näring i den takt som växterna behöver.

Båda dessa gödningsmedel är hygieniserade, luktfria och har minimerade halter av tungmetaller och andra miljöstörande ämnen. Dessutom väl balanserade med olika näringsämnen.
Näringen ur humanurin återförs med hjälp av det patenterade tillsatsmedlet ZEOPEAT. I processen, som sker genom mineralisering och jonbyte, fångas hela 98 procent av fosfor och 70 procent kväve och kalium samt olika mikronäringsämnen.