easyfairs

Habits AB

Habits AB

B:12

41292 Göteborg
Sweden
www.habits.se

Habits AB hjälper människor och företag att minska sin klimatpåverkan.

Vi engagerar dina medarbetare eller kunder genom en kampanj, en klimatutmaning, och tillhörande web-app för att hantera kampanjen.

Habits engagerar människor genom att föreslå ändrade beteenden och mäta minskningen av CO2 utsläpp. Vi har lärt oss att utmaningen är att ändra beteenden, att bygga nya vanor. Habits gör det lättare!

Produkter