easyfairs

Move About AB

Move About AB

A:12

41303 GÖTEBORG
Sweden
http://www.moveabout.se/

Move About är Sveriges största leverantör av elbilspooler, våra elbilar drivs av förnyelsebar och lokalproducerad solenergi och vindkraft. Vårt unika bokningssystem väljer den elbil som är bäst lämpad för kundens bokning för att optimera och effektivisera användandet av bilarna. Vi arbetar för att skapa ett samhälle med fossilfria persontransporter, där vi alla reser med en kombination av cykel, fossilfri kollektivtrafik och tåg – samt elbilspool för de flexibla lokala resorna. Vi har över 250 elbilar i 44 städer och växer kraftigt. Vi samarbetar bland annat med byggherrar i nyproduktion av fastigheter där elbilspool blir ett sätt att använda markyta effektivt och erbjuda hållbar mobilitet till sina boende.

Produkter