easyfairs

Kooma Engineering AB

Kooma Engineering AB

D:09B

43422 Kungsbacka
Sweden
www.kooma.se

Vi ritar och designar elkonstruktioner och försörjning, för ni ska kunna ha en optimerad och effektiv anläggning redan från start. Design och utformning görs med hänsyn till tekniska-, regulatoriska- och miljökrav förutom era egna specifika krav.

Har ni en fastighet /anläggning redan i drift, gör vi istället en analys för att identifiera potentiella besparingsmöjligheter.