easyfairs

Tollco

Tollco

H:06

74171 Knivsta
Sweden
www.tollco.se

Mellan Stockholm och Uppsala ligger Knivsta, här har Tollco AB kontor och tillverkning under samma tak. Vår vision, Tollco AB bidrar till en hållbar & hälsosam framtid. Vår mission, Tollco AB skyddar mot & reducerar effekten av vattenskador i fastigheter. Vi har specialiserat oss på produkter för förebyggande av vattenskada. Vi har fokuserat på kök i första hand, men med WaterFuse, vattenfelsbrytare, täcker vi in hela huset.

Produkter

Produktnyheter

  • DropStop 200 – minst 10 års levnadstid

    Den låga kostnaden per enskilt vattenlarm gör det möjligt att placera ut flertalet DropStop 200 i fastigheten, t.ex. i skåp, rörschakt, inspektionsluckor och andra dolda ytor med vattenanslutningar där vattenläckor ofta uppstår.

    Skulle en läcka uppstå suger den inbyggda fuktsensorn upp vattnet och aktiverar den höga larmsignalen på ca 85 dB. Smidigt va? Eftersom batteriet enbart förbrukas när larmet aktiveras så blir livslängden uppemot 10 år innan 9-voltsbatteriet måste bytas ut.

    https://tollco.se/vattensakert-kok/vattenlarm/drop...