easyfairs

Ngenic Sverige AB

Ngenic Sverige AB

I:11

753 21 Uppsala
Sweden
www.ngenic.se

Ngenic skapar en plattform för det smarta hemmet med digitaliserade energitjänster för konsumenter, fastighetsägare och energibolag. Ngenic erbjuder fastighetstjänsten FairShare™ som innefattar individuell mätning och debitering (IMD) för fastighetsägare. Med FairShare™ får du en enkel styrning och kommunikation med tydlig översikt över alla fastigheter. Med Ngenic Tune Fastighet får de boende ökad komfort samtidigt som fastigheten sparar energi. Vi arbetar med utveckling och tillverkning av smarta energiprodukter vi samarbetar med ett 70-tal energibolag samt över 100 fastighetsägare och Brf i dagsläget. Produkterna och styrsystemet möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur i el och fjärrvärmenät. Huvudkontor i Uppsala.

Produkter