easyfairs

Kiwa Inspecta AB

Kiwa Inspecta AB

A:03

SE-431 53 Mölndal
Sweden
www.kiwa.se

Hela fastigheten under ett och samma tak – Kiwa Inspecta som helhetsleverantör

Att säkerställa att alla delar av en fastighet följer föreskrifter kan vara svårt och tidskrävande. Med Kiwa Inspecta som helhetsleverantör av besiktningar slipper du besväret och kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi tar ansvar för att hålla koll på och utföra samtliga besiktningar som är ålagda av myndigheter och andra aktörer. Detta gör vi året runt – varje år. Med vårt helhetsperspektiv garanteras du en långsiktig och effektiv kontroll. Det blir ännu tryggare och enklare så.