easyfairs

Sunroof Sverige AB

Sunroof Sverige AB

C:13

41109 GÖTEBORG
Sweden
https://www.sunroof.se/

Låt solenergi driva ditt hem!

SUNROOF erbjuder byggnadsintegrerade solcellsanläggningar på tak och fasader. Målgruppen är allt från privata hus till stora kommersiella fastigheter, lokaler och industrier. SUNROOF kan utnyttja hela takets yta för att producera el samtidigt som solcellsmodulerna fungerar som skydd mot väder och vind. SUNROOF ersätter traditionellt byggnadsmaterial som exempelvis tegelpannor.

Produkter