easyfairs

Enwa Water Technology Ab

Enwa Water Technology Ab

C:11

42246 HISINGS BACKA
Sverige
www.enwa.se

Vatten används överallt och Enwa levererar till de flesta branscher. Fastighetsbranschen är en av dem, så vi vågar påstå att vi har lösningar eller tjänster för just ditt behov när det handlar om vattenbehandling. I vårt utbud finns färdiga standardprodukter, kundanpassade lösningar och vi utvecklar ständigt ny teknik. Utmana oss gärna!

Enwas produkter och tekniska lösningar producerar och renar vatten inom en rad branscher och områden. Våra reningsmetoder är bland annat avsaltning, filtrering och desinfektion. Vårt verksamhetsområde är oändligt – rent vatten behövs överallt.

Enwa Water Technology AB är verksamma både nationellt och internationellt. Företaget har 40 anställda och ingår i norska Enwa AS koncernen. Enwa är en av de största aktörerna inom fackområdet på en global marknad, och levererar rent vatten till ett stort antal landbaserade och marina applikationer. I över 30 år har vi levererat kundanpassade, miljövänliga och energieffektiva lösningar inom vattenbehandling.

Vatten. Rent Vatten.

Produkter