easyfairs

ExpoGraf CardKeep International AB & BQ Marketing AB

ExpoGraf CardKeep International AB & BQ Marketing AB

J:05

443 03 Stenkullen
Sweden
www.cardkeep.se

Nordens största tillverkare/distributör av tillbehör för säker id- och passerkortshantering.
Genom ett nära samarbete med våra partners levererar vi högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser. Korta ledtider är något du också kan förvänta dig av oss. Vi erbjuder även möjlighet till flexibla och kundanpassade lösningar.
We keep your card safe!