easyfairs

BASTEC AB

BASTEC AB

C:06b

21235 Malmö
Sweden
www.bastec.se

Bastec utvecklar och marknadsför BAS2, det lättanvända och flexibla systemet för fastighetsautomation. BAS2 används primärt för att styra, reglera, mäta och övervaka ventilation, värme, kyla och andra tekniska system i fastigheter.

BAS2 är ett öppet system och vi samarbetar med ett stort antal företag och återförsäljare över hela landet som genomför entreprenader och projekt med BAS2 till slutkunder. Vårt kontor finns i Malmö där vi även genomför egna entreprenader och slutkundsprojekt, eller arbetar tillsammans med våra samarbetspartners i Öresundsregionen.

BAS2 ger minskad energiförbrukning, ökad inomhuskomfort och lägre totalkostnad i alla typer av fastigheter. Det används idag i flera framtidsinriktade projekt inom förnybar energi och alternativa energikällor.

Bastec AB ingår sedan 2014 i Latour Industries AB, ett affärsområde inom börsnoterade Investment AB Latour, men drivs som ett självständigt bolag. Sedan 2016 ingår Bastec i Latour Industries dotterbolag Bemsiq AB.

Produkter

Produktnyheter

 • Med BAS2 minskar du byggnadens livscykelkostnad!

  BAS2 används för att styra, mäta och övervaka ventilation, värme, kyla och andra tekniska system i din fastighet, efter dina önskemål och krav. Det är ett kraftfullt, lättanvänt och flexibelt system för fastighetsautomation, som gör det enkelt att spara energi och sänka drifts- och underhållskostnaderna.

  Här är några av alla fördelar med BAS2:

  Alla funktioner finns i duc i det apparatskåp där komponenterna är anslutna och är inte beroende av någon huvuddator eller någon projektspecifik källkod. 100% fjärrkonfigurerbart och enkelt att ändra direkt online, även flödesbilder och funktionsbeskrivningar.

  PC-programvara inklusive konfigureringsverktyg och bildeditor ingår.

  Inga licenser, inga tillkommande dolda kostnader.

  Minimalt behov av ingenjörsarbete då systemet bygger på färdiga objekt, vilket gör att det går väldigt snabbt att skapa avancerade funktioner efter dina behov och gör det enkelt och billigt att bygga ut eller förändra i framtiden.

  Ett webbaserat system, med inbyggd fullgrafisk webbserver, samt kostnadsfria appar för Android och iPhone/iPad gör att du alltid kan nå din anläggning och kvittera larm, ändra börvärden, tidkanaler etc. oavsett vart du befinner dig.

  Kommunikation via bl.a. Modbus och M-Bus för kommunikation med andra tekniska system, såsom enhetsaggregat, värmepumpar, Scada, mm.

  Alla BAS2 ducar kan uppgraderas till senaste version och funktion utan att hela utrustningen behöver bytas ut, vilket gör att du kan hålla din anläggning modern över tid till en låg kostnad.

  Installeras och konfigureras av oberoende installatörer, välj den du trivs att arbeta med. BAS2 säljs av cirka 100 återförsäljare över hela Sverige.

  Minst 5 års garanti på alla BAS2-produkter.

  Mycket uppskattad fri support för alla BAS2-användare.


  BAS2 utvecklas och marknadsförs av Bastec AB. Kontakta oss för frågor kring nyinstallation, eller byte av befintligt system till BAS2.

  BASTEC AB
  010-330 80 00
  info@bastec.se
  www.bastec.se

  http://bit.ly/2ZTbUPO