easyfairs

Umefast AB

Umefast AB

G:14

90333 Umeå
Sweden
www.umefast.se

Umefast AB utvecklar och säljer fastighetssystemet Pondus Pro, ett helt webbaserat fastighetssystem för teknisk och ekonomisk förvaltning, samt drift och underhåll. Sedan 1991 har Umefast levererat systemlösningar och programvaror till fastighetsbranschen. Kunder finns inom statliga, kommunala och privata bolag.

Pondus Pro erbjuder bland annat:
» Flexibel ärendehantering
» Mobila Applikationer för både Android och iOS
» Underhåll och Service
» Projektdebitering
» Teknisk och Ekonomisk förvaltning

Vill ni veta mer? Besök oss i monter »G:14« eller gå in på våran hemsida!

Produkter