easyfairs

TidX Förvaltning

TidX Förvaltning

B:04

42130 Västra Frölunda
Sweden
www.tidx.se

Med ett brett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning, drift, skötsel, lokalvård och mark tar vi oss an både bostäder och komersiella fastigheter. Med kunder från privatägda fastigheter, Brf:er och fastighetsbolag har vi kunskap inom alla fastighetsbestånd. Vår personal sätter alltid kunden och kundens fastigheter i centrum och i samarbete med kunden bidrar vi med kunskap för att både bibehålla och skapa nya värden i fastigheterna. Vår personalen utgörs av kompetenta förvaltare, projektledare, fastighetstekniker, fastighetsskötare, lokalvårdare och hantverkare för markentreprenader.