easyfairs

SBS Node

SBS Node

D:09A

LT-03155 Vilnius
Lithuania
http://sbsnode.com/

Företaget grundades år 2007, och är engagerat i installationer av SBS Node mjukvara, avsett för arbetsledning av konstruktionsprojekt.
SBS Group PJSC – utvecklar och installerar framgångsrikt mjukvara såväl som erbjuder konsultationstjänster.
För närvarande är företaget en ledande aktör i Litauen inom utvecklingen och installationen av mjukvara avsedd för just arbetsledning av konstruktionsprojekt.
Under de senare åren, så har företaget utfört projekt inom nästan all fält inom civil anläggningsteknik:
-Konstruktionsföretag;
-Vägarbetsföretag;
-Ingenjörsföretag;
-Designföretag;
-Byggföretag;
-Företag som arbetar inom offentlig sektor inom konstruktion: som t.ex. energi, järnvägar, vägar, etc.

Företagets mjukvara för arbetsledning av konstruktionsprojekt, har valts av några av de största och ledande företagen inom sina respektive segment: Som t.ex Mitnija PJSC, Panevėžio keliai JSC, Fima PJSC, ESO JSC och andra.
För att kunna försäkra en optimal operation och kontinuitet i ledningen av existerande och framtida klienter uppnås, så är företaget med bland de ledande digitala företagen.

SBS Group PJSC utvecklar BIM infrastruktur (processen att skapa och leda all byggnadsinformation genom hela dess livscykel, från det första konceptet av designen, till dess slutliga rivning) och arbetar med lösningar för marknaden i Litauen och många andra länder.
Företagets mål är att hjälpa sina klienter (organisationer som arbetar inom avancerad konstruktion) att effektivisera och organisera deras arbete, detta genom att erbjuda företags-specifik mjukvara för ledningen av arbetet.
Detta kombineras sedan med de bästa tillämpningarna inom globala konstruktionsprojekt och expertisen som vi själva skaffat oss inom våra många år av arbete inom konstruktionssektorn.