easyfairs

ERAB och Armatec

ERAB och Armatec

C:09

12630 Stockholm
Sweden
www.erab.com

ERAB utvecklar och säljer system inom två affärsområden, fastighetsautomation och säkerhetsutrustning för pannor. Vi arbetar nära våra kunder med klimatsmarta lösningar för i första hand flerfamiljshus.
Vi har produkter som tillsammans bildar ett system bestående av hårdvara, service och energi- och driftsuppföljning via molntjänster.
Erab är sedan 2012 ett dotterbolag till Armatec AB som är 120 anställda.

”Vi är det personliga företaget med en lång historia och en stabil ägarstruktur”

Produkter