easyfairs

Parkeringstjänst Väst

Parkeringstjänst Väst

J:10

40060 Göteborg
Sweden
https://www.parkeringstjanst.se/

Våra resurser omfattar allt från parkeringsövervakning till betalsystem med biljettautomater eller bomsystem, projektering och förvaltning. Vi erbjuder lokala kundanpassade helhetslösningar med både fysiska och digitala parkeringstillstånd samt olika kameralösningar. En förutsättning för en hög servicegrad är hög tillgänglighet! Målet är nöjda kunder och det uppnår vi genom att vara lätta att nå, arbeta nära kunden och att vara lyhörda för varje kunds varierande behov. Av yttersta vikt i vår verksamhet är att vinna förtroende. Ett korrekt utförande och uppträdande med välutbildade parkeringsvakter skapar förutsättningar att vara goda representanter för er som vi arbetar för.

Produkter