easyfairs

Teletec Connect

Teletec Connect

K

12040 Stockholm
Sweden
www.teletec.se

Teletec Connect är en av Nordens ledande distributörer av professionella elektroniska säkerhetsprodukter för inbrottslarm, kameraövervakning, brandlarm, passerkontroll och porttelefoni samt därtill närliggande områden. Teletec Connect är lokaliserad med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. Teletec Connect har över 2000 återförsäljare i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Produkter