easyfairs

Home Solutions i Sverige AB

Home Solutions i Sverige AB

B:09

803 10 GÄVLE
Sweden
www.homesolution.se

HOME SOLUTIONS LÖSNING - MEST KOMPLETT PÅ MARKNADEN
Vi är Sveriges i särklass största leverantör av IMD (Individuell Mätning och Debitering) av el, vatten och värme med bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och allmännyttan som kunder. När hyresgäster och medlemmar i en bostadsrättsförening känner till och betalar för sin förbrukning ändras också deras beteende, vilket leder till att man sparar pengar och minskar miljöpåverkan. Individuellt och som kollektiv. Det är en av våra tjänsters främsta nyttor, men Home Solutions kan mycket mer än så.

Home Solutions har i dag ca 50 000 lägenheter uppkopplade i det system som Vattenfall och HSB ursprungligen utvecklade tillsammans. Bara HSB har i sina föreningar sparat el för 100 tals miljoner kronor sedan start samtidigt som de minskat sin miljöpåverkan. Hur mycket kan vi spara åt er förening?