easyfairs

Vanovo AB

Vanovo AB

I:08

42246 Hisings Backa
Sweden
vanovo.se

Tätning av ventilationskanaler, med flexibelt foder, i huvudsak murade kanaler och eternitkanaler (asbest)
Smart-vvc, en lösning för säker varmvattencirkulation.
Relining (rörinfodring) av avloppssystem

Smarta lösningar för smarta fastighetsägare!

Produkter