easyfairs

Hogia Fastighetssystem AB

Hogias system för fastighetsförvaltning är en komplett lösning för fastighetsbranschen som hjälper dig ta bättre beslut och ger större möjligheter att utveckla verksamheten.
Automatiken förenklar och med integrerade lösningar för teknisk förvaltning, redovisning och HR har du hela verksamheten samlad i ett effektivt flöde.

Produkter

Produktnyheter

 • Digitalt besiktningsprotokoll samlar allt på samma ställe

  Hogia lanserar nu Hogia Besiktning, det senaste tillskottet i Hogias fastighetssystem, som gör det möjligt att genomföra en besiktning, från det att ett ärende skapas till att protokollet är signerat och distribuerat, helt webbaserat.

  I appen finns varje objekt upplagt, och alla rum och komponenter som ingår i besiktningsmomentet är specificerade. Arbetsgången är utformad efter faktiska förhållanden och är anpassad för att göra det så lätt som möjligt för den som utför besiktningen. Man kan enkelt lägga till en obegränsad mängd kommentarer och bilder.

  - All Information finns samlad på samma ställe så att helheten blir tydligare, vilket ger ökad kontroll för både förvaltare och fastighetsägare, säger Petter Ekfeldt.

  Med Hogia Besiktning noteras besiktningens information på en digital checklista i den mobila enheten. Informationen går automatiskt in i systemet för teknisk förvaltning och bildar grunden för den fortsatta fastighetsförvaltningens administration. Besiktningsprotokollet signeras digitalt av deltagarna vid besiktningstillfället. Ingen efterregistrering av besiktningsprotokollet behövs.

  - Alla som har behörighet och tillgång till systemet ser alltid samma uppdaterade och korrekta information. Den manuella hanteringen försvinner helt, vilket sparar arbetstid och minimerar riskerna för fel, avslutar Petter Ekfeldt.

  http://www.hogia.se/fastighetssystem/fastighetssys...