easyfairs

EBE Gruppen

EBE Gruppen

E:10a

41878 GÖTEBORG
Sweden
www.ebe-torkteknik.se

EBE Gruppen är en koncern som består av dotterbolagen EBE Skadeservice och EBE Torkteknik. Vi är Sveriges äldsta saneringsföretag och har utvecklats till ett fullserviceföretag inom sanering av både fastigheter och lösöre.

Vi utför allt inom sanering:
- Vattenskador
- Avfuktning
- Vattenskadebesiktningar
- Asbestsanering
- Rivning
- Skadebesiktning
- Brand- & sotskador
- Avloppsskador
- Mögelskador
- Luktbehandlingar
- Klotter och rengöring av fasader
- Restvärdesräddning och sanering av lösöre

Vi räddar ekonomiska värden med människan och miljön i fokus.