easyfairs

iLOQ Sverige AB

iLOQ Sverige AB

K:02

13130 Nacka
Sweden
www.iloq.com

iLOQ ÄR DET FÖRSTA OCH ENDA elektroniska låssystemet i världen som alstrar den energi som systemet behöver, genom att nyckeln förs in i cylindern.

iLOQ erbjuder enklare och säkrare hantering av behörigheter, än vad som är möjligt i mekaniska låssystem. Underhållskostnaderna är väsentligt förmånligare än med batteridrivna elektromekaniska låssystem.

Produkter